De VFN leden hebben in 2016 meer consumptief krediet verstrekt. In 2016 werd € 3,4 miljard aan leningen verstrekt. Ten opzichte van 2015 betekent dit een groei van 21%. De groei in 2016 volgt op eerder fors herstel in 2015. Ook het uitstaande saldo consumptief krediet bij de VFN leden is gestegen, maar wel minder snel. Met een saldo van € 8,5 miljard aan het einde van 2016 is ten opzichte van 2015 sprake van een groei van 3%. Op basis van de ontwikkeling van het uitstaande saldo en het verstrekte krediet kan worden geconcludeerd dat veel consumenten hun lening oversluiten. Hierbij is sprake van een snelle verschuiving van doorlopend krediet naar persoonlijke leningen.

“De groei in de markt in 2016 sluit goed aan bij het beeld dat consumenten meer krediet af sluiten in tijden van economische groei en toenemend consumentenvertrouwen. Gedurende perioden van economische tegenwind zien we juist dat consumenten minder krediet opnemen”, aldus Bert Reitsma, secretaris van de VFN.

De VFN leden verstrekten in 2016 ook meer autofinancieringen aan consumenten. “Naast de toenemende populariteit van private lease kiezen consumenten ook vaker voor een financiering. De VFN leden verstrekten in 2016 ruim € 1,3 miljard aan particuliere autofinancieringen; een groei van 14%”.

In de afgelopen jaren is de persoonlijke lening ten opzichte van het doorlopende krediet snel populairder geworden. In 2016 was het aandeel persoonlijke leningen in de nieuw verstrekte consumptieve kredieten met 53% voor het eerst meer dan de helft. “De consument verkiest steeds vaker de zekerheid van een vaste rente en een vaste looptijd boven de flexibiliteit van een doorlopend krediet”.

Ook de zakelijke kredietverlening door de VFN leden zat in 2016 in de lift. De VFN leden verstrekten ruim € 0,5 miljard aan nieuw zakelijk krediet (+41%) in 2016. Het uitstaande saldo zakelijk krediet is met 31% toegenomen naar € 0,8 miljard per ultimo 2016.

De VFN is de brancheorganisatie van gespecialiseerde kredietaanbieders. De leden van de VFN vertegenwoordigen een toenemend marktaandeel. Ongeveer 50% van het uitstaande saldo consumptief krediet is ondergebracht bij de leden van de VFN.

Bron:  Vereniging Financieringsondernemingen in Nederland (VFN)