‘Aan het begin van het vierde kwartaal ziet bijna 20 procent van de ondernemers ‘onvoldoende vraag’ als voornaamste belemmering. In dezelfde periode vorig jaar was dat nog bijna 14 procent. Hiermee stijgt het aantal ondernemers dat een afnemende vraag als grootste belemmering ziet voor het zesde kwartaal op rij. Vooral ondernemers in de industrie en vervoer en opslag ervaren dit als de belangrijkste bottleneck op het moment. Dit sluit aan bij recente publicaties van onder meer het CBS en NEVI over de teruglopende productie in de Nederlandse industrie.’ Dat en meer blijkt uit de laatste conjunctuurenquête (COEN) van het CBS, MKB-Nederland, VNO-NCW, KVK en het Economisch instituut voor de bouw.

Tekort personeel blijft voornaamste belemmering

Ondanks het feit dat steeds meer ondernemers problemen ondervinden vanwege de teruglopende vraag naar hun producten of diensten, blijft het tekort aan personeel voor het merendeel de voornaamste uitdaging. 40 procent van de ondernemers ziet dit als de grootste belemmering voor hun bedrijf. Verder valt op dat nog maar iets meer dan 9 procent een tekort aan productiemiddelen als grootse barrière ziet voor hun bedrijfsvoering, ten opzichte van 20 procent een jaar geleden. Ruim 31 procent ervaart geen belemmeringen.

Ondernemersvertrouwen blijft negatief

Ten opzichte van vorig kwartaal is het ondernemersvertrouwen in het begin van het vierde kwartaal licht gedaald. In vrijwel alle bedrijfstakken is het ondernemersvertrouwen negatief. Het vertrouwen is het sterkst gedaald in de industrie en vervoer en opslag. Het ondernemersvertrouwen is het laagst in de bouwnijverheid, landbouw, bosbouw en visserij. Ondernemers in deze bedrijfstakken verwachten volgend jaar ook minder te investeren.

Schuldenlast mkb

In de meest recente COEN-enquête is een aanvullende uitvraag gedaan naar de schuldenlast van het mkb. Hoewel voor het grootste gedeelte van de ondervraagden de schuldenlast niet problematisch is, geeft ruim 40 procent aan dat de schuldenlast te hoog is en dat men deze wil verminderen. Een te hoge schuldenlast kan voor ondernemers gevolgen hebben voor de financiering van nieuwe investeringen. Daar komt bij dat ook veel ondernemers last gaan krijgen van hogere rentes.

Bron: MKB Nedeland