Het aantal stakeholders in het betalingsverkeer is in de loop van 2018 verder toegenomen. Nieuwe wet- en regelgeving, verdere digitalisering, de opmars van mobiele betaalapps en de voorbereidingen voor Instant Payments lagen daaraan ten grondslag. Het jaarverslag over 2018 van Betaalvereniging Nederland schetst de noodzaak om bij toenemende concurrentie en fragmentatie onverminderd samen te werken bij niet-concurrentiële aspecten van het betalingsverkeer.

Stakeholders NL

PSD2 en AVG

 

Het jaar 2018 stond voor het betalingsverkeer onder andere in het teken van de invoering van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) en de herziene richtlijn voor betaaldiensten PSD2. De belangrijkste bepaling van PSD2 is dat alle Europese banken andere gereguleerde dienstverleners digitale toegang moeten verlenen tot de betaalrekeningen van klanten die daar toestemming voor geven. Via die toegang kunnen andere dienstverleners vanaf een betaalrekening betalingen opstarten of informatie over saldo en transacties opvragen (na toestemming van de rekeninghouder). De AVG raakt met name rekeninginformatiediensten die onder PSD2 vallen. “PSD2 werd weliswaar pas dit jaar van kracht maar zorgde in 2018 al voor veel maatschappelijke discussie tussen academici, journalisten, consumentenorganisaties, ondernemersorganisaties, volksvertegenwoordigers, toezichthouders en andere belanghebbenden,” constateert directeur Piet Mallekoote van Betaalvereniging Nederland.

 

Digitalisering, mobiele technologie en Instant Payments

 

Het gebruik van de pinpas en creditkaart blijft toenemen, ook voor terugbetalingen van winkeliers aan consumenten, via Retourpinnen. Hierdoor zijn er steeds minder contante betalingen aan de toonbank. Contactloos betalen en het aanbod van instrumenten waarmee dat mogelijk is – zoals smartphones en sieraden – blijven groeien. In 2018 was meer dan de helft van alle pinbetalingen contactloos.

De meeste overboekingen en online betalingen worden inmiddels vanaf een smartphone of tablet opgestart. Daarmee loopt Nederland voorop in Europa. Met smartphones doen consumenten steeds meer onderlinge betalingen, al dan niet met makkelijke betaalverzoeken die ze via social media naar elkaar versturen. In 2018 dienden zich enkele nieuwe dienstverleners voor mobiele betaaldiensten aan.

 

Medio 2019 kunnen alle klanten van zeven Nederlandse banken via mobiel bankieren en internetbankieren binnen 5 seconden geld naar elkaar overboeken, ook naar ontvangers bij andere banken dan de eigen bank en ook ’s avonds, in het weekend en op feestdagen. Betaalvereniging Nederland voert de regie over de collectieve ontwikkeling en invoering van Instant Payments in Nederland. Instant Payments staan in de meeste Europese landen op de agenda. Nederland onderscheidt zich door de grootschalige collectieve aanpak met alle stakeholders. Voorafgaand aan de uitrol van Instant Payments konden bestaande en nieuwe aanbieders van betaaldiensten zich daar in 2018 op voorbereiden.

 

Lees het volledige jaarverslag 2018 van Betaalvereniging Nederland…

 

Bezoek de online factsheet van de Betaalvereniging over het Nederlandse betalingsverkeer in 2018…

Bron: Betaalvereniging Nederland