Groeiende exportmogelijkheden voor EU naar Mexico door open economie en vrijhandelsovereenkomsten.

Vrijhandelsovereenkomsten, investeringen in infrastructuur en een snelgroeiende middenklasse: Mexico biedt groeiende exportmogelijkheden. Atradius helpt exporteurs om hiervan te profiteren met het rapport ‘Succesvol handelen met Mexico. Tien basisprincipes’ Het rapport geeft exporteurs op basis van een tienstappenplan inzicht in hoe ze succesvol zaken kunnen doen met Mexico. 

Een van de belangrijkste aanbevelingen uit het rapport is dat exporteurs gebruik moeten maken van de vrijhandelsovereenkomsten. Mexico is een zeer open economie en heeft vrijhandelsovereenkomsten met 44 landen. Door de vrijhandelsovereenkomst met de EU kunnen EU-landen naar Mexico exporteren onder voorwaarden die vergelijkbaar zijn met de voorwaarden in de VS en Canada. EU-bedrijven hebben nu ook toegang tot openbare aanbestedingen in Mexico en zijn verzekerd van een zekere mate van bescherming tegen diefstal van intellectueel eigendom.

Aanbesteden infrastructuurprojecten

Verwacht wordt dat President Enrique Peña Nieto grote investeringen gaat doen in infrastructuurprojecten op het gebied van energietechnologie en -opwekking, telecommunicatie, (spoor)wegen, havens en luchtvaart. De vrije toegang tot openbare aanbestedingen voor EU-bedrijven en de belofte in de vrijhandelsovereenkomst om samen te werken met de EU op gebieden als energie, transport en milieu, bieden een reëel voordeel aan EU-bedrijven die willen deelnemen aan deze projecten.

Gericht marktonderzoek

De Mexicaanse middenklasse is de afgelopen jaren snel gegroeid. Deze trend zal zich doorzetten, naarmate consumentenkrediet makkelijker verkrijgbaar wordt. Daardoor is een grote vraag naar onder andere huishoudelijke apparaten en consumentenelektronica. Om te achterhalen waar de vraag voor specifieke buitenlandse producten en diensten ligt, is gericht marktonderzoek nodig.

Juiste betalingsvoorwaarden

Na het identificeren van potentiële klanten is het belangrijk om in de betalingscondities een evenwicht te vinden tussen veiligheid en concurrerend vermogen. Hierbij is vooruitbetaling de veiligste vorm van betaling. Met het risico om het contract te verliezen als concurrenten beter voorwaarden bieden. Aan de andere kant van het spectrum bevindt zich de ongedekte open account. De meest aantrekkelijke betalingsoptie voor de klant, maar met het risico dat de klant niet betaalt voor de vervaldatum. “Omdat wij zelf ook

actief zijn in Mexico, weten wij uit eigen ervaring dat het niet ongewoon is dat schulden worden betwist”, zegt Tom Kaars Sijpesteijn, algemeen directeur van Atradius Nederland. “Het is belangrijk om dan niet meteen naar de rechter te stappen. Vaak komen partijen er ook wel uit via minnelijke schikking via arbitrage of via bemiddeling. Voordeel is dat de handelsrelatie dan meestal uiteindelijk ook in stand blijft.”

Vriendschap sluiten

Het succes van een zakelijke onderneming valt of staat met goed begrip van de bedrijfscultuur. Mexicaanse zakenmensen sluiten eerst vriendschap en doen dan pas zaken. Dit zorgt voor een lang onderhandelingsproces. Zakelijke bijeenkomsten verlopen vaak formeel en hiërarchisch. Mexicaanse gastheren houden zich echter niet aan de agenda. Het gesprek begint vaak met koetjes en kalfjes, tot de gastheer vindt dat het tijd is om tot zaken over te gaan.

Papierwerk

Om producten snel en efficiënt door de Mexicaanse douane te krijgen is grondige kennis van de Mexicaanse douane-inklaringsprocedures essentieel. Het is aan te raden om een Mexicaanse douane-expediteur in dienst te nemen (Mexican customs broker – MCB) die het aangifteformulier voor de douane voorbereidt.

Het volledige rapport waarin alle tips aan bod komen kan worden gedownload via de website van Atradius.

Bron: www.creditexpo.nl