Nederlandse bedrijven hebben nog volop mogelijkheden voor groei in Duitsland. Dat constateert minister Kamp van Economische Zaken tijdens zijn bezoek aan de Hannover Messe waar zo’n 140 Nederlandse innovatieve bedrijven en kennisinstellingen zich presenteren. Vooral in de digitale sector liggen nog extra kansen. Met name op het gebied van Internet of Things, big data en cyber security kan Nederland haar sterke internationale concurrentiepositie verder uitbouwen, dit blijkt uit rapport Export opportunities for the Dutch ICT sector to Germanydat minister Kamp vandaag op de Hannover Messe in ontvangst nam.

Minister Kamp: “Duitsland is onze belangrijkste economische handelspartner met een exportwaarde van bijna 100 miljard euro. Samen met het bedrijfsleven en brancheorganisaties verkennen we daarom voortdurend nieuwe kansen. Dit onderzoek toont aan dat er in Duitsland veel kansen liggen voor Nederlandse ondernemingen en kennisinstellingen als zij vroegtijdig blijven investeren in nieuwe, digitale technologieën. Zo blijven onze producten en diensten concurrerend en kunnen we de mogelijkheden benutten voor extra inkomsten en banen in Nederland.”

Uit het onderzoek dat KPMG uitvoerde in opdracht van het Ministerie van Economische Zaken, blijkt dat met name voor producten en diensten binnen het Internet of Things, big data en cyber security er Nederlandse investeringskansen in de Duitse digitale sector zijn.

Het Internet of Things refereert aan intelligente apparaten en voorwerpen die via het internet zelfstandig kunnen communiceren met personen en objecten. Deze apparaten zoals thermostaten, maar ook robots en zelfrijdende auto’s zijn door deze technologie in staat om autonome beslissingen te nemen voor bijvoorbeeld een efficiëntere industriële productie of meer comfort in huis.

Relatief hoge groeiverwachting Duitsland kansrijk voor Nederland

In Duitsland wordt volgens het onderzoek voor het Internet of Things een samengestelde jaarlijkse groei van 33 procent verwacht naar uiteindelijk een marktwaarde van vijftig miljard euro in 2020. De wereldwijde waarde van deze markt wordt in dat jaar al op 1620 miljard euro geschat, maar de mondiale groei is lager (23%) dan in Duitsland.

De relatief hoge groei in Duitsland biedt volgens het onderzoek bij uitstek kansen voor ondernemingen uit ons land die mondiaal voorop lopen als het gaat om het Internet of Things. Nederlandse bedrijven zijn nu al producent of toeleverancier voor deze apparaten in de auto-industrie (navigatiesystemen, technologie voor elektrische en zelfrijdende auto’s), maar ook voor toepassingen in precisielandbouw, zorg (eHealth) en huishoudelijke apparaten. Er zijn naast grotere bedrijven bovendien in Nederland veel meer start-ups en scale-ups actief met innovatieve oplossingen voor de vraagstukken binnen deze sector dan in Duitsland.

Voor big data geldt eveneens dat de groei in Duitsland (22%) tot 2020 hoger wordt ingeschat dan het mondiale verwachte cijfer (13%). De wereldwijde markt voor big data is over drie jaar zo’n 54 miljard euro waard, de Duitse markt 3,7 miljard. Nederlandse bedrijven hebben volgens het onderzoek ook hier een goede concurrentiepositie vooral als het gaat om analytische software voor de landbouw, zorg, automotive en de infrastructuursector.

Bron: Rijksoverheid.nl