75% van de grootste Europese banken vindt nog steeds dat de groeiprognoses voor Supply Chain Finance (SCF) “goed” of “zeer goed” blijven, aldus de meest recente rapportage van het onderzoek van Demica dat is uitgevoerd onder de 40 grootste Europese banken.

Dit vertegenwoordigt een enigszins gematigde verwachting in vergelijking met de mening in 2010, maar toont alsnog de aanhoudende belangstelling voor SCF ondanks een traag economisch herstel en bezorgdheid in de Eurozone. Respondenten verwachten dat de jaarlijkse SCF-groeipercentages in volwassen markten tussen 10% en 30% zullen liggen, en tussen 20% en 25% in opkomende markten waar er met name een dringende behoefte aan financiering is om de snelle uitbreiding het hoofd te bieden. De groei in de komende jaren zal voornamelijk worden gestimuleerd door ontwikkelde landen zoals de VS en Europa evenals door grotere opkomende economieën waaronder China en India.

Respondenten van het laatste onderzoek van Demica merkten op dat de financiële crisis in, gevolgd door lusteloze economische groei en de huidige zorgen over de verspreiding van de schuldencrisis in de Eurozone aanleiding zijn geweest om optimale liquiditeits-management een belangrijk onderwerp op de financiële managementagenda te maken en voor een grotere belangstelling voor leveranciersfinanciering. In volwassen markten zijn het optimaliseren van operationeel kapitaal en de vermindering van het risico van de toeleveringsketen aangewezen als de voornaamste drijfveren voor het invoeren van SCF-programma’s. In opkomende economieën zijn toegang tot liquiditeit en leveranciers de gelegenheid te geven om de groeiende vraag bij te houden de belangrijkste motivaties.

Hoewel men van mening is dat SCF in zowel volwassen als opkomende markten groeivooruitzichten heeft, worden bedrijven en banken nog steeds geconfronteerd met een aantal problemen. Met name in opkomende markten vinden financierende banken dat meer werk moet worden verricht om wettelijke en jurisdictie problemen op te lossen en om toegang te voorzien tot technologieplatforms om de SCF-ontwikkeling te versnellen. Met de groeiende populariteit van binnenlandse SCF-faciliteiten, verwachten respondenten echter dat oplossingen voor leveranciersfinanciering een nieuwe dimensie zullen aannemen naarmate bedrijven en banken in toenemende mate geïnteresseerd zijn in het uitbreiden van dit succes naar mondiale programma’s.

Phillip Kerle, Chief Executive Officer van Demica, merkt op: “Door het algemene gebrek aan krediet, veroorzaakt door de financiële crisis, zijn bedrijven zich veel bewuster geworden van de noodzaak om het werkkapitaal te optimaliseren en hun kleinere leveranciers te beschermen om onderbrekingen in de toeleveringsketen te voorkomen. Met name in opkomende markten kunnen leveranciers over onvoldoende werkkapitaal beschikken en problemen hebben met het verkrijgen van bankkrediet. Door leveranciers contractueel te binden aan een gestructureerd SCF-programma, kunnen inkopers zorgen voor de financiële gezondheid van hun leveranciers en zodoende hun toeleveringsketens veilig stellen. Dit versterkte bewustzijn heeft bijgedragen tot de versnelde groei van SCF in de afgelopen jaren in een breed spectrum van industriesegmenten, zoals detailhandel, consumentengoederen en productie, maar ook in verschillende geografische regio’s zoals Europa, de Amerika’s en Azië.

“Met name door de groeiende trend in de richting van offshoring en outsourcing, overstijgen handelsbedrijven tegenwoordig in toenemende mate de grenzen van volwassen en opkomende markten. Als leveranciers in opkomende economieën niet in staat zijn de groeisnelheid van hun inkopers in de ontwikkelde markten bij te houden, kunnen SCF-faciliteiten hen helpen om aan de behoeften van hun grote klanten te voldoen door ze voldoende liquiditeit te verstrekken. Hoewel de kredietomstandigheden iets gemakkelijker zijn geworden, hebben veel bedrijven, met name in het midden- en kleinbedrijf, moeite bankfinanciering te krijgen. In een kredietmarkt die moeilijk blijft, biedt de oplossing van SCF zowel kopers als leveranciers de mogelijkheid om hun leveranciersketens te financieren en het werkkapitaal te maximaliseren.”

Methodologie

In augustus en september 2011 werd onderzoek uitgevoerd onder de 40 grootste Europese banken, en een selectie van andere bankorganisaties in de opkomende markten, de Verenigde Staten en Azië. Gekwalificeerde respondenten werden ondervraagd over diverse aspecten van SCF. De respondenten werd gevraag om hun mening over de SCF-markt te geven wat betreft: totale percentage en omvang van de groei; drijfveren voor het groeipercentage en de markt in volwassen en opkomende economieën; problemen en hindernissen; en toepassing van SCF door industriesectoren.

Een exemplaar van het rapport “International Links?” is verkrijgbaar via: Willemijn Zandt (willemijn@lindsellmarketing.com), Lindsell Marketing, +44 (0) 207 087 8050

Bron: Demica