Begin november 2011 werden we geattendeerd op mogelijke afwijkingen in de berekening van de verschuldigde rente in een aantal vorderingen die wij behandelen.

In de steekproef die we daarop lieten uitvoeren, troffen we in een klein aantal dossiers verschillen aan.

Op basis daarvan hebben we besloten om het onderzoek uit te breiden naar onze
complete portefeuille. Daarvoor moest software worden ontwikkeld omdat tienduizenden dossiers gecontroleerd moesten worden. Belangrijkste overweging voor deze beslissing is het belang dat we hechten aan de integriteit van het Gerechtsdeurwaardersambt.
De cliënt/debiteur moet er op kunnen rekenen dat de verschuldigde rente klopt.

KSU/SDU renterekenmethode ook uitgangspunt voor de rechtspraak

In de afgelopen weken hebben we deze software ontwikkeld, getest en geïmplementeerd. Om aan elke discussie een einde te maken hebben we gekozen voor de KSU/SDU renterekenmethode, die ook door de rechterlijke macht wordt gebruikt voor de interestberekening.

Rente correcties doorgevoerd

Alle dossiers zijn inmiddels gecorrigeerd naar de nieuwe renteberekening. Zo al van toepassing is de gecorrigeerde rente afgeboekt op de restschuld. 0,015% van de debiteuren hebben na herberekening meer betaald dan ze in totaal nog verschuldigd waren. Het te veel betaalde wordt aan hen gerestitueerd.

Geen belang bij meer of minder rente

De gerechtsdeurwaarder heeft geen belang bij het in rekening brengen van een hogere rente. Ontvangen rente wordt net als de hoofdsom integraal doorgestort naar de schuldeiser. De opmerking in de media dat onduidelijk is waar de rente blijft, daarmee suggererend dat de gerechtsdeurwaarder belang heeft bij het in rekening brengen van een hogere rente, wijzen we met klem van de hand.

Audits

De gekozen renteberekening en de geautomatiseerde uitvoering daarvan zullen we op korte termijn door daartoe geëigende externe partijen laten auditen, om onze cliënten en debiteuren de zekerheid te bieden dat de thans gekozen methode juridisch en financieel juist is en goed wordt uitgevoerd.

Voor meer informatie of vragen kunt u contact opnemen met Dick Kruiswijk, te bereiken via 088-5151071 of via d.kruiswijk@groenewegen.com

 

Bron: Groenewegen en Partners