De landelijke gerechtsdeurwaardersorganisatie Groenewegen en Partners is gestart met een nieuwe dienstverlening bestemd voor woningcorporaties en vastgoedbeheerders. De dienstverlening "Adago", biedt ondersteuning bij het uitvoeren van de maatschappelijke functie die woningbouwcorporaties vervullen.

De ontwikkeling van de dienstverlening vloeit voort uit het maatschappelijke beleid dat Groenewegen en Partners voert. De gevolgen van de economische crisis zijn met steeds grotere regelmaat zichtbaar voor zowel verhuurders als huurders. Verhuurders worden vaker geconfronteerd met betalingsachterstanden en veel huurders verkeren in betalingsproblemen en kunnen de huur niet tijdig voldoen.

Adago biedt middels een humane, preventieve aanpak een adequate en proactieve ondersteuning aan de woningcorporaties op het gebied van het voorkomen van huurachterstanden, het bestrijden van overlast, onrechtmatige bewoning en handelen in strijd met de huurovereenkomst. Adago werkt vanuit de visie dat iedereen kan en dient te worden aangesproken op regels en gemaakte afspraken.

Adago biedt een unieke aanpak op het gebied van de voorkoming en bestrijding van betalingsachterstanden. Het voorziet in een praktische, klantgerichte aanpak waarbij de huurder onder  begeleiding van een 'Budget Consulent' leert eigen verantwoordelijkheid te nemen en weer grip op de situatie krijgt. Daar waar het ontbreekt aan een effectieve financiële administratie, wordt gewerkt aan het op orde brengen van de administratie. De huurachterstand wordt teruggebracht en woningontruiming wordt voorkomen.

Ook het gedrag van een huurder kan een verhuurder veel zorgen baren: overlast, onrechtmatige bewoning en handelen in strijd met de huurovereenkomst. De Budget Consulenten van Adago stellen zich op de hoogte van de problematiek en gaan in een open sfeer het gesprek aan met de huurders. Eventueel leggen zij in contact met organisaties voor maatschappelijk werk om mogelijke escalatie te voorkomen.

De nieuwe preventieve dienstverlening van Groenewegen en Partners is toepasselijk gezien het steeds verder toenemende belang van maatschappelijk verantwoord ondernemen (MVO).

Bron: creditexpo.nl