Vijfentwintigjarige relatie wordt voortgezet.

Woningcorporatie GroenWest heeft haar samenwerkingsovereenkomst met G+P verlengd en vernieuwd. Daarmee wordt een samenwerking gecontinueerd die dateert vanaf de oprichting van G+P, bijna vijfentwintig jaar geleden. In de selectieprocedure kon G+P opdrachtgever GroenWest ervan overtuigen dat onze huurincasso dienstverlening voor woningcorporaties zich op het allerhoogste niveau beweegt, sterk huurdergericht is en dat G+P de beste (huur)incassoresultaten verbetert.  Aan de ondertekening van de nieuwe samenwerkingsovereenkomst werd daarom een feestelijk karakter gegeven.

Rob Meijrink (GroenWest) en Michaël Brouwer (G+P)

Bron: www.creditexpo.nl