De transportsector bevindt zich in zwaar weer.

In de eerste maanden van dit jaar gingen er 65 bedrijven failliet. Dat zijn er 21 meer dan in dezelfde periode vorig jaar. Ook stopten 155 bedrijven. Een groot deel van deze faillissementen is het directe gevolg van late betalingen door afnemers. Geld dat vastzit in achterstallige facturen kan niet worden gebruikt om investeringen te doen of om inkomende facturen te betalen. Graydon signaleert een stijging van het aantal faillissementen in de sector van 48 procent. Dat is ruim boven de landelijke toename van het aantal faillissementen met 21 procent.

Slechte betaalmoraal

Uit cijfers van Graydon blijkt dat ook het betaalgedrag in de transportbranche consequent hoger ligt dan het gemiddelde. In het eerste kwartaal van 2012 lag dit op 46,4 dagen, waarbij overschrijding van twee maanden of langer geen uitzondering is. Een probleem waar veel transport bedrijven grote problemen van ondervinden. Een groot aantal transporteurs wordt belemmerd in hun groei omdat zij te lang moeten wachten op het geld van hun opdrachtgevers. In het ergste geval is een ondernemer daardoor niet meer in staat om zijn rekeningen te betalen en moet noodgedwongen faillissement aanvragen.

Afdekken risico’s

Transportbedrijven kunnen de betalingsrisico’s afdekken door zich vooraf goed te laten informeren over de financiële gezondheid en het betaalgedrag van het bedrijf waarmee ze zaken (gaan) doen. BV Nederland is de grootste en belangrijkste kredietverstrekker. Financiële transparantie is dan een voorwaarde om onderling vertrouwen te genereren, zodat partijen van elkaar weten of ze gezond zijn voordat er zaken wordt gedaan.

Herstel van de sector

Ook uit de conjunctuurenquête van het eerste kwartaal 2012 van Transport en Logistiek Nederland (TLN) blijkt dat bedrijvigheid, omzet en winst op het laagste niveau in twee jaar liggen. Het belang van rigoureuze maatregelen die het economisch vertrouwen en herstel stimuleren, was de laatste jaren nog nooit zo hoog’, aldus TLN directeur Peter Sierat.

 

Bron: Graydon