Slechts 61 procent van de Nederlandse zelfstandige ondernemers weet precies hoe hij fiscale risico’s kan beperken. Dat blijkt uit het onderzoek ‘Het Fiscaal Vraagstuk’ van fiscaal partner Nextens, waarbij 329 zelfstandig ondernemers ondervraagd zijn over hun fiscale kennis. Dat de groep die zeker weet hun risico’s te beperken zo klein is, komt doordat maar liefst een derde (36%) van de ondernemers aangeeft weinig interesse te hebben in de fiscale aspecten die komen kijken bij het runnen van een onderneming.

Fiscale kansen van investeringsfaciliteiten onbekend

De fiscale onwetendheid en desinteresse hebben tot gevolg dat ondernemers onvoldoende kennis hebben over fiscale regelingen die horen bij ondernemen. Zo blijkt uit het onderzoek dat maar een derde (35%) weet welke fiscale kansen investeringsfaciliteiten kunnen bieden. Onder investeringsfaciliteiten vallen faciliteiten zoals:

  • Kleinschaligheidsinvesteringsaftrek
  • Milieu-investeringsaftrek
  • Energie-investeringsaftrek
  • Herinvesteringsreserve
  • Ruilarresten
  • Willekeurige afschrijving

Nog meer onwetendheid is er over de waarderingsstelsels: een kwart (26%) van de ondernemers weet precies wat de verschillen zijn in de diverse waarderingsstelsels voor voorraden, gebouwen en machines.

Kostenaftrekregeling redelijk bekend

Meer kennis, maar nog te weinig, is er over de kostenaftrekregeling. Een kleine meerderheid (56%) van de ondernemers weet dat zij alleen kosten lager dan €450,-, of kosten die betrekking hebben op één jaar, in één keer mogen aftrekken.

Juliette Goetzee, Managing Director bij Nextens: “Bij Nextens vinden wij dat iedere ondernemer recht heeft op de ideale aangifte. De cijfers uit ons onderzoek ‘Het Fiscaal Vraagstuk’ maken duidelijk dat daar nog grote stappen in te zetten zijn. Door het gebrek aan kennis over fiscale onderwerpen lopen ondernemers enerzijds het risico geld mis te lopen en anderzijds kunnen zij zelfs een boete krijgen vanwege fouten in de aangifte. Ondernemers doen er dus goed aan fiscale kennis in huis te halen. Dat kan door een fiscaal professional in de arm te nemen, maar het is net zo belangrijk dat ondernemers werken aan hun eigen basiskennis over fiscaliteit en zorgen dat ze betrouwbare bronnen hebben om op terug te vallen. Iets waar wij ons bij Nextens elke dag voor inzetten.”

Bron: Nextens