In het tweede kwartaal van 2015 steeg het aantal uitzenduren met 3,2 procent ten opzichte van het kwartaal ervoor. Dit is de sterkste toename in bijna vijf jaar, meldt CBS. Zowel de uren in de langlopende als in de kortlopende contracten stegen sterker dan in het voorgaande kwartaal.

Ook sterke toename kortlopende uitzendcontracten

In het tweede kwartaal steeg het aantal uren in langlopende contracten zoals detachering en payrolling met 3,9 procent. Werkgevers willen flexibeler zijn in het aannemen en afstoten van personeel en geven werknemers steeds vaker een langlopend uitzendcontract in plaats van een vaste aanstelling.

Het aantal uren in kortlopende contracten steeg ook, namelijk met 2,1 procent. Dit was de grootste stijging in ruim vier jaar. De ontwikkeling van de kortlopende uren loopt doorgaans voor op die van de rest van de arbeidsmarkt.

Herstel op arbeidsmarkt zet door

CBS maakte vrijdag 14 augustus al bekend dat het herstel op de arbeidsmarkt doorzet. Er kwamen ten opzichte van een kwartaal eerder 19 duizend banen bij. Het aantal banen steeg het sterkst bij de uitzendbureaus. Ook het aantal vacatures nam opnieuw toe.

Ten slotte meldde CBS afgelopen donderdag 20 augustus dat de werkloosheid in juli 2015 verder afgenomen is.

Bron: CBS