62 procent van de Nederlanders vindt dat schulden altijd afgelost moeten worden. Dit blijkt uit onderzoek van incasso- en gerechtsdeurwaardersorganisatie Flanderijn. Volgens 43 procent van de consumenten moeten schuldeisers soepeler omgaan met schulden, maar 62 procent is wel van mening dat schulden altijd betaald moeten worden. Schulden helemaal kwijtschelden is volgens slechts zeven procent een optie. Een kwart (24%) stelt dat mensen die niet betalen juist hard moeten worden aangepakt. De bevindingen van dit onderzoek zijn samengevat in het rapport ‘De persoonlijke financiën van Nederland’. Hieruit blijkt verder dat een derde van de Nederlanders aangeeft nooit meer iets te kopen bij een organisatie als deze een incassobureau op hen afstuurt. Dit percentage is hoger onder mensen die weleens contact hebben gehad met een deurwaarder (38%), vergeleken met mensen die dit contact nog nooit hebben gehad (30%).

Contactvoorkeuren

Incasso- en gerechtsdeurwaardersorganisaties zijn een belangrijke speler in het aflossen van schulden. Als mensen contact hebben met een dergelijke organisatie over hun betalingsachterstand, dan hebben ze bij voorkeur contact in de avonduren (46%) of tijdens werktijden (41%). Een bezoek of belletje voor werktijd (8%) of in het weekend (4%) wordt minder op prijs gesteld. Het grootste deel van de consumenten geeft aan voorkeur te hebben voor face to face contact (31%), maar ook e-mail (30%) en telefoon (23%) zijn gewilde opties. Moderne communicatiemiddelen zoals WhatsApp (4%), een online portal (2%) of live chat (1%) genieten minder de voorkeur. Hierin zijn wel duidelijke verschillen zichtbaar tussen leeftijdsgroepen. Onder jongeren tussen de 18 en 25 jaar geeft 14 procent de voorkeur aan WhatsApp, terwijl dit bij 46-plussers maar een procent is.

Het belang van persoonlijk contact

Michel van Leeuwen, directeur bij Flanderijn: “Ik begrijp de publieke opinie dat schulden betaald moeten worden. Tegelijkertijd is het belangrijk dat dit op een manier gebeurt die past bij de persoonlijke situatie van de burger. Daarom vinden wij persoonlijk contact erg belangrijk, bijvoorbeeld via chat of WhatsApp. Ondanks dat de cijfers uitwijzen dat WhatsApp in dit kader nog geen populair communicatiemiddel is, ervaren wij juist een enorme toename in het gebruik daarvan. Het is met name voor jongeren een veel laagdrempeliger middel dan bellen. Als wij vervolgens terugbellen, zijn ze vaak blij verrast en is het ijs direct gebroken. Bij het innen van schulden is persoonlijk contact erg belangrijk. Alleen dan kunnen we samen met de klant opzoek naar een passende en duurzame oplossing voor hun betalingsachterstand. En soms is zo’n oplossing ook het kwijtschelden van een schuld of een deel daarvan, zeker wanneer er ook sprake is van andere problemen zoals ziekte of werkloosheid. In de afgelopen weken hebben meerdere gemeenten laten weten dat zij schulden kwijtschelden in de strijd tegen probleemschulden. De conclusies van het onderzoek laten zien dat veel Nederlanders het hier niet zomaar mee eens zijn. Om draagvlak voor dit soort ontwikkelingen te creëren is het enorm belangrijk dat het goed wordt uitgelegd.”

Bron: Flanderijn