Een groep vooraanstaande Nederlandse bedrijven heeft het voortouw genomen om hun mkb-leveranciers sneller te betalen. Dat doen ze in het kader van Betaalme.nu, een vandaag gelanceerd initiatief vanuit het Nederlandse bedrijfsleven, ondersteund door het ministerie van Economische Zaken, met als doel dat kleine en middelgrote ondernemingen makkelijker aan liquiditeit komen.

De voortrekkers zijn HEINEKEN Nederland, Randstad, Jumbo en FrieslandCampina. Het streven is dat binnen vijf jaar minstens de helft van de 1000 grootste Nederlandse ondernemingen zal meedoen met Betaalme.nu en dat op die manier zo’n € 2,5 miljard uit openstaande facturen vrij wordt gemaakt voor het mkb. Betaalme.nu streeft ernaar dat minstens een kwart van het mkb dankzij het initiatief makkelijker toegang tot liquiditeit krijgt.

De deelnemers van Betaalme.nu stellen elk een eigen manifest op waarin ze aangeven hoe ze ervoor zullen zorgen dat hun leveranciers eerder betaling van hun facturen kunnen ontvangen. Diverse bedrijven geven daarin aan dat ze de facturen van hun kleinste leveranciers binnen dertig dagen zullen betalen. Het gaat daarbij om meer dan tienduizend mkb-bedrijven. Bovendien bieden sommige hun grotere mkb-leveranciers ketenfinanciering aan, waarbij de facturen van leveranciers snel en goedkoop worden gefinancierd door gespecialiseerde partijen.

Minister van Economische Zaken Henk Kamp kondigde dit initiatief een jaar geleden aan. Kamp: “Dankzij de concrete toezeggingen van deze eerste groep toonaangevende bedrijven is praktische invulling gegeven aan de ambities van Betaalme.nu. Deze stappen verdienen navolging van andere grote bedrijven. Door het sneller betalen van hun rekeningen versterken grote bedrijven hun toeleveringsketen. Dit stimuleert de economische groei en de werkgelegenheid in ons land. Bovendien laten grote bedrijven zien dat ze maatschappelijk verantwoord ondernemen.”

“Het mkb is de motor van de Nederlandse economie”, zegt Michiel Steeman, een van de initiatiefnemers van Betaalme.nu. “Om te kunnen ondernemen en te investeren in groei hebben ondernemers voldoende liquiditeit nodig. Zeker sinds de financiële crisis is het lastig om hier aan te komen. Omdat er veel geld zit opgesloten in openstaande facturen, wil Betaalme.nu zoveel mogelijk van deze liquiditeit vrijmaken.”

MKB-Nederland juicht het initiatief toe. Voorzitter Michaël van Straalen: “Voldoende liquiditeit is van levensbelang voor ondernemers. MKB-Nederland zet zich daarom al jaren in om overheden en grote ondernemingen ertoe te bewegen hun rekeningen aan het mkb sneller te voldoen. Voor kleine bedrijven zijn dit vaak de belangrijkste klanten, van wie ze afhankelijk zijn. Dat maakt het lastig iets te ondernemen als tijdige betaling uitblijft. Daarom is dit een mooi initiatief. Het doet ook recht aan de belangrijke positie van kleinere toeleveranciers in de keten. Ik hoop dat vele grote bedrijven dit goede voorbeeld zullen volgen.”

Grote ondernemingen kunnen het mkb aan extra liquiditeit helpen door openstaande facturen sneller goed te keuren, en vervolgens sneller te betalen of snel en gunstige financiering door derde partijen aan te bieden.

Op hun beurt moeten leveranciers tijdig en op de juiste manier factureren zodat hun facturen sneller goedgekeurd kunnen worden. Dit kan betekenen dat zij hun factuurprocessen anders moeten inrichten. Betaalme.nu zal met het mkb werken om ze hierover voor te lichten.

Marc Goumans, financieel directeur HEINEKEN Nederland: “Wij snappen hoe belangrijk het is om als kleine ondernemer snel betaald te krijgen voor producten of diensten. Voor grotere mkb-bedrijven hebben we hiervoor al programma’s lopen. Door het initiatief Betaalme.nu zoeken we nu naar mogelijkheden om deze groep uit te breiden naar de leveranciers met een kleinere omzet bij HEINEKEN Nederland. We doen hier vol overtuiging aan mee.”

Hans van Slooten, CFO Randstad Groep Nederland: “Vooral voor de kleinste ondernemers is het noodzakelijk dat ze snel worden betaald, want die zijn het kwetsbaarst. Dat is waarom we al jarenlang onze grootste groep toeleveranciers – onze uitzendkrachten – binnen een week betalen. Het sluit daar uitstekend bij aan om ook strikte richtlijnen te hanteren voor snelle betaling aan andere toeleveranciers uit het mkb. Wij doen daarom graag mee aan dit initiatief, waarvan het gezamenlijke karakter onderstreept dat het belang om het mkb te ondersteunen breed wordt onderkend.”

Ton van Veen, CFO Jumbo Supermarkten: “Jumbo juicht dit initiatief van harte toe. Als familiebedrijf weten wij uit eigen ervaring hoe belangrijk adequate financiering is om succesvolle groei mogelijk te maken. Wij dragen daarom ook graag een steentje bij aan de groei van onze mkb-leveranciers. Nu en in de toekomst.”

Bron: www.betaalme.nu