Grote beursgenoteerde ondernemingen zijn tot 2030 vrij transparant in het onderbouwen van hun klimaatdoelstellingen. Na 2030 is hun route naar klimaatneutraliteit (net zero) omgeven met onder meer technologische en financiële uitdagingen en risico’s door klimaatverandering. Ondernemingen zijn nog vaag over hoe ze net zero in 2050 gaan bereiken. Dit blijkt uit het rapport ‘Transparante netzerodoelstellingen vragen om lef‘ dat de AFM heeft gepubliceerd.

In het kort

  • Door CSRD: aangescherpte transparantieregels voor duurzaamheidsinformatie in jaarverslag
  • AFM verwacht transparante toelichtingen over onzekerheden en uitdagingen
  • Wees transparant over inzet van carbon capture en storage, offset-projecten en carbon credits
  • Datakwaliteit duurzaamheidsgegevens is een belangrijk aandachtspunt

Door CSRD: aangescherpte transparantieregels voor duurzaamheidsinformatie in jaarverslag

Per 1 januari 2024 is de Corporate Sustainability Reporting Directive (CSRD) van kracht. Grote beursgenoteerde ondernemingen (OOB’s) moeten transparant zijn over netzerodoelstellingen en laten zien hoe ze klimaatneutraal worden. De AFM deed onderzoek naar hoe 27 geselecteerde beursgenoteerde ondernemingen over hun netzerodoelstellingen rapporteren.

AFM verwacht transparante toelichtingen over onzekerheden en uitdagingen

Er zijn veel uitdagingen en onzekerheden om de netzerodoelstellingen te halen, zoals technologische en financiële uitdagingen en ook fysieke en transitierisico’s door klimaatverandering. De AFM verwacht transparante toelichtingen over de onzekerheden en uitdagingen die de onderneming onderkent, dit vraag lef. De AFM ondersteunt hierbij in het rapport met aanbevelingen, goede voorbeelden en een self-assesment.

Wees transparant over inzet van carbon capture en storage (CCS), offset-projecten en carbon credits

Naast emissiereducties gebruiken ondernemingen ook carbon capture en storage, offset-projecten en carbon credits om tot net zero te komen. Deze methodes worden gebruikt om emissies die niet gereduceerd (kunnen) worden op te vangen of te compenseren. Het is belangrijk om kritisch te zijn op het inzetten van vrijwillige carbon credits en carbon-offset-projecten. IOSCO en de AFM plaatsten eerder vraagtekens over de kwaliteit van vrijwillige carbon credits.

Datakwaliteit duurzaamheidsgegevens belangrijk aandachtspunt

Het proces van verzamelen, verwerken en beheren van duurzaamheidsgegevens bevindt zich bij veel ondernemingen in een ontwikkelingsfase naar hogere volwassenheidsniveaus van datakwaliteit. Het transparant toelichten over datakwaliteit is een belangrijk aandachtspunt.

Bron: AFM