Voor 2024 wordt voor de accountancybranche een groei van 2,5% in het aantal gefactureerde uren verwacht, waarmee het gematigde groeitempo van 2023 wordt voortgezet. De sector heeft aan opdrachten geen gebrek en deze worden ook steeds beter betaald. Accountantskantoren staan aan de vooravond van grote veranderingen.

Zo zorgt nieuwe regelgeving voor extra werk, terwijl nu al bij bijna de helft van de accountantskantoren de werkdruk flink oploopt door een tekort aan accountants. Om dit structurele tekort tegen te gaan zijn forse investeringen in digitalisering nodig. Daarnaast stellen nieuwe technologieën als kunstmatige intelligentie en data-analyse andere eisen aan de kennis en vaardigheden van accountants. Dit alles in een sector waar de werkwijze veelal nog vrij traditioneel is. De accountancybranche zal dan ook stappen moeten zetten op het gebied van innovatie. Private equity partijen kunnen de sector hierbij helpen. Dit blijkt uit het vooruitzicht Accountancy van ING Research.

Ook in 2024 stabiele volumegroei

Voor 2024 wordt dus voor de accountancybranche, net als in 2023, een stabiele volumegroei van 2,5% verwacht. Door een economische groei die vorig jaar grotendeels tot stilstand kwam, een relatief hoge rente en aanhoudende onzekerheid in de markt trapten bedrijven in veel sectoren op de rem met het doen van investeringen. Dit zorgde bij accountantskantoren met name voor minder vraag naar adviesdiensten. Hoewel de economische groei in 2024 naar verwachting licht hoger zal zijn, blijven veel bedrijven ook dit jaar waarschijnlijk nog terughoudend met het doen van investeringen.

Bron: ING