Onlangs meldde De Nederlandsche Bank (DNB) dat er in 2020 voor een recordbedrag is gespaard. De groeiende Nederlandse spaarpot doet men geloven dat er behoorlijk wat goed gevulde bankrekeningen zijn. Maar dat geldt niet voor iedereen. De verdeeldheid is groot, zo blijkt uit onderzoek van Bank.nl (www.bank.nl/nieuws/relatie-tussen-spaargeld-en-migratieachtergrond/ ). “We zien dat vooral mensen met een niet-westerse migratieachtergrond een aanzienlijk kleinere financiële buffer hebben dan mensen met een Nederlandsche achtergrond”, zo stelt Gabriel Baysoy.

“We sparen lekker door, maar niet iedereen doet mee 

Gabriel Baysoy, directeur van Bank.nl, ziet dat de Nederlandse spaarpot behoorlijk scheef verdeeld is. “Uit ons onderzoek blijkt dat er een groot verschil is tussen gemiddeld en mediaan spaargeld”. Mediaan spaargeld noemen we ook wel doorsnee spaargeld. Dit is het bedrag dat precies in het midden ligt wanneer je alle spaartegoeden van laag naar hoog rangschikt. Met andere woorden: de ene helft van de huishoudens heeft meer, en de andere helft heeft minder.

Wat opvalt is dat vooral mensen met een niet-westerse migratieachtergrond achterblijven. Het gemiddelde spaargeld van iemand met een niet-westerse achtergrond komt volgens de laatste cijfers uit op €13.000. De mediaan ligt op €2.100. Voor personen waarvan beide ouders in Nederland zijn geboren zijn deze bedragen €45.700 respectievelijk €17.700. Een stuk hoger dus. “Zo had iemand met een Nederlandse achtergrond gemiddeld 3,5 keer meer spaar- en banktegoed. Kijken we naar het doorsnee spaargeld, dan is het verschil nog groter. Iemand met een niet-westerse migratieachtergrond had zo’n 8,5 keer minder op de bank staan”, aldus Baysoy.

Waar blijft het spaargeld?

In plaats van hun spaarrekening te spekken, sturen veel migranten een groot deel van hun inkomsten naar het land van herkomst. Zo blijkt uit gegevens van de Wereldbank. Waar het in 2010 nog ging om een bedrag van 7,8 miljard, werd er in 2020 omgerekend zo’n 11,7 miljard euro vanuit Nederland gestuurd. Dit komt neer op 1,5% van het Bruto Binnenlands Product (BBP). Het verschil in spaargeld is daarmee zeker niet iets van de laatste jaren, maar speelt al geruime tijd. “Het is mooi dat we – ook tijdens de coronacrisis – de spaarrekening nog steeds weten te vinden. Maar het zou nóg mooier zijn als iedereen de zekerheid heeft van een financiële buffer”, aldus Baysoy.

Bron: ANP Perssupport