Momenteel is er een ongekend grote vraag naar CFO’s voor een rol als toezichthouder, bijvoorbeeld als lid van de raad van commissarissen.

De drijfveren daarachter zijn regelgeving, moeilijke economische omstandigheden en de steeds bredere vaardigheden van CFO’s. Dit blijkt uit het onderzoek ‘CFO and beyond’ van Ernst & Young. Van de ondervraagde CFO’s geeft 79% aan vanwege hun financiële expertise vaker dan ooit te worden gevraagd voor een toezichtfunctie.

Het onderzoek is gebaseerd op een wereldwijde enquête onder 800 CFO’s, een loopbaanonderzoek over de afgelopen tien jaar onder CFO’s van de 347 grootste ondernemingen ter wereld en een reeks interviews met toonaangevende CFO’s, deskundigen op het vlak van ondernemingsbestuur en corporate governance en academici.

Bert Steens, Partner bij Ernst & Young: “Onder druk van regelgeving zien we bij toezichtfuncties- bijvoorbeeld als non-executive member in een one-tier board of als lid van de raad van commissarissen in een two-tier board – over de hele wereld momenteel een groeiende vraag naar de ervaring van CFO’s. In veel landen wordt de financiële expertise van de CFO niet alleen zeer gewaardeerd, maar ook verplicht gesteld. Daarnaast worstelen veel bedrijven met een wisselvallige economie en met de uiteenlopende groeitrends van ontwikkelde markten en groeimarkten. Dit creëert een grotere behoefte aan gedegen inzicht in en ondersteuning van kosten-, risico- en kasstroombeheer – drie aandachtsgebieden die bij uitstek tot de expertise van de CFO behoren.”

Stijgende vraag naar breder pakket CFO-competenties

Uit het onderzoek blijkt dat inmiddels 14% van de leden van de corporate board van de onderzochte grootste ondernemingen ter wereld de functie van CFO bekleedt of heeft bekleed, in vergelijking met 8% in 2002. Het percentage auditcommissievoorzitters dat ook CFO is of is geweest, is de afgelopen tien jaar zelfs (meer dan) verdubbeld (41% in 2012, tegen 19% in 2002). Oorzaak is mogelijk de roep om grotere transparantie in de balans van ondernemingen. Dankzij deze ontwikkeling van de CFO-functie in de afgelopen tien jaar kunnen financieel topbestuurders nu een veel bredere bijdrage leveren in toezichtfuncties.

Steens: “Financiële vaardigheden zijn wel cruciaal, maar maken op zichzelf iemand nog niet tot een goed toezichthouder. Veel CFO’s beschikken tegenwoordig over zowel financiële vaardigheden als een unieke combinatie van analytische, vaktechnische en strategische inzichten. Deze combinatie maakt de CFO een waardevolle aanvulling van toezichthoudende organen..”

Langetermijnvisie ontwikkelen en op wijzigingen in samenstelling corporate boards inspelen

De CFO’s die zichzelf als langetermijnplanners zien, nemen aanzienlijk vaker nevenfuncties op zich dan meer opportunistisch ingestelde CFO’s. Momenteel aanvaarden CFO’s ook op jongere leeftijd toezichtfuncties dan tien jaar geleden. Bij de bestudeerde ondernemingen is de toename van het aantal CFO’s die dergelijke functies hebben aanvaard het grootst onder de jongere generatie, dat wil zeggen de CFO’s tussen 40 en 49 jaar.

“De CFO’s en toekomstige financiële topbestuurders die geïnteresseerd zijn in een toezichtfunctie moeten vroeg beginnen,” concludeert Steens. “De concurrentie om rollen neemt toe en de verwachtingen stijgen, dus carrièreplanning is van essentieel belang. Ze moeten zich goed oriënteren en zorgvuldig de juiste functie kiezen, en zich afvragen of het wel het juiste moment in hun loopbaan is. Voor dergelijke rollen zal de komende tien jaar steeds meer waarde worden gehecht aan kennis van groeimarkten, analytics en dynamische communicatie-technologieën als social media. Bij de werving van toezichthouders wordt tegenwoordig veel gekeken naar diepgaande vaktechnische kennis, zoals op het gebied van fusies en overnames en van kapitaalmarkten, dus extra ervaring op een bepaald terrein zal een kandidaat een grotere kans geven om voor een passende functie in aanmerking te komen.”

Bron: E&Y