De Nederlandse bouw presteert sterk in Europees perspectief. De nieuwbouwmarkt van utiliteitsgebouwen is in 2017 en de volgende jaren de meest dynamische in West­Europa. In de woningbouw en de renovatie van gebouwen hoort Nederland tot de vier sterkst presterende landen. De ontwikkeling van de grand-, water- en wegenbouwproductie in Nederland is vanuit Europees perspectief bezien gemiddeld.

Dit blijkt uit een vandaag gepubliceerde rapport van Euroconstruct, een samenwerkingsverband van negentien Europese instituten die zich bezighouden met onderzoek naar de bouwmarkt. Het Euroconstructgebied omvat de meeste West­Europese landen en vier landen uit Centraal en Oost-Europa.

Verwachtingen voor de Europese bouw positiever dan half jaar geleden

De economie groeit in de 19 Euroconstruct-landen in de periode 2017-2019 met 1,5% tot 2% per jaar. De groei van de Europese economie wordt gefaciliteerd door nag steeds relatief lage olieprijzen, lage rentes, een gunstige wisselkoers en het stimuleringsbeleid van de ECB (kwantitatieve versoepeling). Het herstel van de Europese economie stimuleert de vraag naar bouwwerken in het Euroconstructgebied, met een groei van 2,9% dit jaar, gevolgd door een verwachte groei van 2,4% in 2018 en 2,1 % in 2019. In 2016 steeg de bouwproductie met 2,5%, dit is 0,5%-punt sterker dan een half jaar geleden nag werd verwacht. Oak de prognose voor 2017 is met 0,8% naar boven bijgesteld. De gunstige ontwikkeling is mede het gevolg van de sterkere economische opleving dan eerder nag werd verwacht, een sterke verbetering van het consumentenvertrouwen en het aanhoudend ruime monetaire beleid.

Nederlandse bouw groeit bovengemiddeld sterk en bovengemiddeld robuust

De Nederlandse bouw presteert in Europees perspectief zeer goed. De cumulatieve groei van 12% in de periode 2017-2019 is op zes na het hoogst van de 19 landen en op drie na het hoogst van de 15 West-Europese landen. De groei in Nederland is robuuster dan in veel andere sterk presterende landen: Nederland is een van slechts vier landen waar de bouwproductie in elk van de jaren 2016-2019 bovengemiddeld groeit (samen met Frankrijk, Ierland en Noorwegen). Terwijl sterke groei in andere landen vaak een gevolg is van een krachtige prestatie in een of twee sectoren, is de expansie van de Nederlandse bouw goed in balans, met sterke prestaties in de meeste sectoren. Deze sterke groei moet overigens wel in het perspectief warden geplaatst van het grate productieverlies in Nederland tijdens de crisisjaren: in West-Europa is de bouwmarkt alleen in Ierland, Italie, Portugal en Spanje relatief meer gekrompen. Oak in 2019 bereikt de productie in Nederland nag niet het niveau van voor de crisis, terwijl dit in acht andere landen wel het geval is.

De verwachtingen voor de bouwproductie in de Europese landen warden vandaag gepresenteerd tijdens het halfjaarlijks Euroconstruct-congres dat dit keer in hotel Krasnapolsky in Amsterdam wordt gehouden. Meer informatie kunt u vinden op www.euroconstruct.amsterdam.

Bron: Economisch Instituut voor de Bouw (EIB)