* 35,6% van de Nederlandse ondernemingen deponeert niet binnen 13 maanden* Gemiddeld 15% van de bedrijven publiceert haar jaarcijfers in het geheel niet
* Over laatste vier jaar zijn ruim half miljoen jaarstukken nog niet ingediend

Niet deponeren een economisch delict.
Gemiddeld 15% van de ondernemingen hebben nog steeds niet hun jaarstukken gedeponeerd over de boekjaren 2005, 2006 en 2007. Dit komt neer op 285.000 jaarstukken. Over het boekjaar 2008 heeft 35,6% van de ondernemingen verzuimd tijdig de jaarstukken te deponeren, wat overeenkomt met 250.000 bedrijven die daarmee formeel een economisch delict plegen (ontheffingen niet meegeteld). Dit blijkt uit onderzoek van kredietmanagementbureau Graydon in samenwerking met Het Financieele Dagblad.

De resultaten over 2008 tonen een lichte verbetering aan in vergelijking met voorgaande jaren, toen circa 40% van de ondernemingen hun jaarcijfers niet tijdig hadden ingediend. Deponeringsplichtige ondernemingen dienen binnen een wettelijke termijn van 7 maanden hun jaarcijfers te deponeren, maar op grond van bijzondere omstandigheden kan een onderneming uitstel worden verleend van maximaal 6 maanden. Hiermee kan de termijn worden opgerekt tot 13 maanden na afsluiten van het boekjaar.

Ondernemers laten kansen liggen.
Het gebrek aan transparantie over de financiële prestaties van een onderneming is funest voor de kredietverstrekking. Algemeen directeur Gertjan Kaart van Graydon Nederland: "Kredietverstrekkers zoals banken, kredietverzekeraars en leveranciers zijn veel kritischer geworden op de risico's die zij lopen. Gebrekkig inzicht vanwege het niet of te laat publiceren van de cijfers zet kredietverlening onder druk. Het gevolg is dat bedrijven tegen minder gunstige voorwaarden geld moeten lenen of niet langer producten of diensten op rekening geleverd krijgen. Ondernemers laten middelen onbenut om hun kredietwaardigheid te promoten en doen er verstandig aan meer aandacht besteden aan hun eigen financiële PR." Daarnaast nemen de aansprakelijkheidsrisico's voor ondernemers toe. Bij een faillissement kan de bestuurder van een BV bijvoorbeeld persoonlijk aansprakelijk worden gesteld.

Tegendraadse maatregelen in tijden van crisis.
Onder het mom van administratieve lastenverlichting heeft het Europees Parlement een wetgeving in voorbereiding waarbij micro-entiteiten (lees ondernemingen met minder dan 10 man personeel) van deponering worden vrijgesteld. "Dit beleid is penny-wise, pound-foolish", aldus Gertjan Kaart. "Dit leidt er toe dat het lastiger wordt om de kredietwaardigheid vast te stellen. Minder transparantie in het MKB zorgt voor nog meer onzekerheid met als gevolg een lagere acceptatie en een hogere prijs voor kredietverlening van zowel leveranciers (leverancierscondities) als banken (rente) en kredietverzekeraars (premies)". Het wetsvoorstel neemt niet weg dat ondernemingen een jaarrekening moeten opstellen voor zowel interne doeleinden en de fiscus.

Bron: creditexpo.nl