De Nederlandse handel in diensten met het buitenland is tussen 2014 en 2015 fors toegenomen. De invoer groeide met ruim 13 procent en de uitvoer met ruim 6 procent. Vooral de handel in intellectueel eigendom (royalty’s) en de handel in zakelijke diensten trok aan. Dat meldt CBS.

Invoer groeit sterker dan uitvoer

De Nederlandse uitvoer van diensten is in een jaar tijd toegenomen van ruim 148 tot bijna 158 miljard euro. De invoer van diensten groeide nog harder en ging van ruim 130 naar bijna 148 miljard euro. Het Nederlandse dienstenhandelsoverschot liep daarmee terug.

Handel in royalty’s groeit sterkst

De toenemende handel in diensten heeft voor het grootste deel te maken met een sterke groei van de handel in royalty’s en van de handel in zakelijke diensten. De invoer van royalty’s nam toe met 42 procent (9,4 miljard euro) en de uitvoer met 48 procent (7,1 miljard euro). Bij de uitvoer gaat het met name om vergoedingen voor gebruikslicenties op franchises en handelsmerken. Dit is wat buitenlandse bedrijven betalen om gebruik te mogen maken van de naam en/of formule van een Nederlands bedrijf. Bij de invoer gaat het daarnaast ook om licenties voor het gebruik van R&D en audiovisuele producten.

De zakelijke diensten groeiden iets minder hard met 21 procent bij de invoer (6,7 miljard euro) en met 10 procent bij de uitvoer (3,9 miljard euro). Bij de uitvoer gaat het onder andere om reclamediensten en aan de olie- en gaswinning verbonden diensten, zoals bijvoorbeeld het bouwen van boortorens of advies over boren. De invoertoename betreft ook reclamediensten en daarnaast zakelijke en boekhoudkundige adviesdiensten en leasediensten.

Vooral handel met Europese landen groeit

Vooral de aantrekkende handel met Europese landen en dan met name Duitsland, Ierland, Verenigd Koninkrijk en Zwitserland zorgde voor de groei. In de meeste gevallen gaat het hier om handel in royalty’s of zakelijke diensten. In het geval van Duitsland is er ook sprake van een toename van de handel in telecommunicatie- en computerdiensten. De invoer van diensten uit Amerikaanse landen is ook sterk gestegen in een jaar tijd. Het gaat dan onder andere om een groeiende invoer van royalty’s uit de Verenigde Staten en een invoer van zakelijke diensten uit Brazilië.

Dienstenhandel sterk geconcentreerd

Enkele dienstensoorten zijn bepalend in de Nederlandse dienstenhandel. Zakelijke diensten, telecommunicatie- en computerdiensten en royalty’s zijn samen goed voor bijna twee derde van de totale handel. De top 5, inclusief vervoersdiensten en reisverkeer, beslaat bijna 90 procent van de totale handel. Wat betreft deze verdeling is er weinig verschil tussen in- en uitvoer. Vervoersdiensten worden wel veel meer door Nederland uitgevoerd dan ingevoerd.

Bron: CBS