Europa moet zijn drie grote bedreigende crises – vluchtelingen, Brexit en het associatieverdrag met de Oekraïne – het hoofd bieden om als een grote economische en politieke macht een serieuze rol te kunnen spelen tussen de andere machtsblokken als de VS, China en Rusland.

Anders dreigt Europa uiteen te vallen. We hebben geen keuze, op straffe van verlies aan welvaart. Een klein land als Nederland dat leeft van handel en internationaal zaken doen, gaat dat echt voelen. Dit pro-Europa pleidooi heeft VNO-NCW-voorzitter Hans de Boer gehouden in de Telegraaf. ‘Europa is ons kanaal naar de wereld.’

Integratiekansen

Hij pleit ervoor om de Europese buitengrenzen te sluiten en vluchtelingen in de regio op te vangen en vervolgens gereguleerd en beheersbaar Europa binnen te laten. De aantallen dreigen zo groot te worden dat opvang en integratie in de lidstaten in de verdrukking komen. Dat dwingt ertoe om kansen op deelneming, waaronder werk, aan de samenleving een rol te laten spelen bij het toekennen van een legale status, zegt hij. ‘Uitzonderingen zullen er altijd zijn, maar integratiekansen wordt een criterium.’ Voor de opvang van andere vluchtelingen moet worden betaald.

Stabiele buitengrenzen

Hans de Boer begrijpt de zorgen over het verdrag met de Oekraïne. ‘Straks krijgen we weer grote groepen hier, vrezen mensen. Maar als Europa zich als politiek en economisch machtsblok wil organiseren, dan zijn stabiele buitengrenzen van groot belang. Daar is het verdrag wat mij betreft ook op gericht.’ Het verdrag met de Oekraïne is geen EU-lidmaatschap en betreft dus geen vrij verkeer van mensen.

Bron: VNO-NCW