Na de uitschieter in oktober blijft ook in november het aantal hypotheekaanvragen hoog. Met 52.833 ligt het aantal 14% hoger dan dezelfde maand vorig jaar. Delen wij de markt op in aanvragen voor aankoop woning en niet aankoop woning, dan is de verdeling 20.689 voor de aankoopmarkt en 32.145 voor niet aankoopmarkt (oversluitingen en tweede hypotheken). Het aantal tweede hypotheken, meestal aangevraagd door verbouwers, steeg de afgelopen maand in vergelijking met dezelfde maand in 2020 sterk: 43% naar 5.580 aanvragen. Dit blijkt uit de data van HDN (Hypotheken Data Netwerk).

In oktober werden 58.500 hypotheken aangevraagd. Dit had vermoedelijk te maken met de aangekondigde renteverhogingen van geldverstrekkers. In november is dit aantal weer wat afgenomen naar 52.833 aanvragen. Dit is nog steeds ruim 13% hoger dan het aantal aanvragen in november 2020.

Minder starters en doorstromers NHG

Als we inzoomen op de verschillende typen hypotheekaanvragers, de zogenaamde klantprofielen, dan zijn de ‘oversluiters’ en ‘verbouwers’ samen goed voor 40% van alle hypotheekaanvragen in november. Ook het marktaandeel van gepensioneerden stijgt sinds juli aanzienlijk en neemt toe van 6,6% in november 2020 naar 14% in de afgelopen maand. Daar waar de ‘doorstromer NHG’ begin 2021 nog goed was voor 5% van de hypotheekaanvragen is dit in november gedaald naar 1,6%. Samen met ‘de jonge en stabiele starters’ zijn dit de groepen, die het minst aan bod komen in de hypotheekmarkt (minder dan 5% marktaandeel).  Meer informatie over de ontwikkelingen in de markt vind je op de speciale marktcijferspagina.

Bron: HDN