Meerderheid opgelucht dat grote fiscale wijzigingen komende Prinsjesdag uitblijven

Maar liefst 50 procent van de financieel verantwoordelijken vindt het een kwalijke zaak dat door de val van het kabinet het invoeren van het nieuwe stelsel in box 3 op basis van werkelijk rendement een jaar vertraging dreigt op te lopen. Dat blijkt uit onderzoek van Nextens, marktleider in aangiftesoftware en -analytics. Het onderzoek is in aanloop naar Prinsjesdag 2023 uitgevoerd onder 850 financieel verantwoordelijken.

Uitstel van BOR-maatregelen zorgt voor financiële meevaller

Door de val van het kabinet worden meerdere fiscale maatregelen uitgesteld, waaronder de BOR-maatregelen. Ruim een kwart van de financieel verantwoordelijken (28%) denkt dat het uitstel van de BOR-maatregelen hun organisatie de komende drie jaar een financiële meevaller oplevert. Verder hoopt 52 procent dat door de val van het kabinet ook de verlaging van het aftrekpercentage EIA en de verlaging van het plafond maximaal investeringsbedrag uitgesteld worden.

Opgelucht over minimale plannen Prinsjesdag

Uit het onderzoek blijkt ook dat 38 procent van de organisaties veel werk heeft gehad aan de vele fiscale veranderingen uit het Belastingpakket 2023. Wegens het demissionair kabinet wordt voor aankomende Prinsjesdag geen Belastingpakket met grote fiscale wijzigingen verwacht, iets waar maar liefst 51 procent van de financieel verantwoordelijken opgelucht over is.

Toch kunnen financieel verantwoordelijken niet massaal achteroverleunen. Zo zegt 56 procent dat hun organisatie (nog) niet inzichtelijk heeft wat de fiscale gevolgen zijn van de omzetting van bestaande pensioenregelingen. De omzetting vloeit voort uit de Wet toekomst pensioenen die per 1 juli 2023 in werking is getreden. Naar aanleiding van die wet moeten uiterlijk 1 januari 2028 alle bestaande pensioenregelingen zijn omgezet. Daar zullen financieel verantwoordelijken de komende periode dus nog veel tijd aan moeten besteden.

Juliette Goetzee, Managing Director bij Nextens: “Onlangs kondigde het demissionair kabinet aan welke twaalf wetsvoorstellen deel gaan uitmaken van het Belastingpakket voor 2024. De val van het kabinet leidt er waarschijnlijk toe dat diverse fiscale maatregelen, die eerder zijn aangekondigd, worden uitgesteld. Dit uitstel kan zorgen voor betere bedrijfsresultaten, maar financieel verantwoordelijken moeten niet te vroeg juichen. Uitstel betekent namelijk geen afstel. Financieel professionals doen er dan ook goed aan om in de extra tijd die hen gegeven is, hun bedrijf (financieel) voor te bereiden op de fiscale wijzigingen die uiteindelijk toch gaan komen.”

Bron: Nextens