Uit de eerste resultaten van het onderzoek naar faillissementspreventie onder het MKB, door de Stichting XS2Justice, blijkt dat de helft van de bedrijven bij tegenvallers failliet zou kunnen gaan. Dat is veel meer dan tot nu toe werd aangenomen.

Ruim 80% van de ondernemers geeft aan behoefte te hebben aan diensten en voorzieningen gericht op het voorkomen van faillissementen. Al ruim 700 ondernemers hebben de enqu(ee)te ingevuld na een publicatie in diverse media over het onderzoek.

De Stichting XS2Justice gaat juridische hulp aan ondernemers in moeilijkheden financieren om onnodige faillissementen te voorkomen. Om in aanmerking te komen voor gefinancierde juridische hulp, worden bedrijven eerst kort juridisch en financieel doorgelicht om de levensvatbaarheid van het bedrijf te beoordelen.

In het kader van het onderzoek worden 200 bedrijven gratis doorgelicht om een beter beeld te krijgen van de kwetsbaarheid van het MKB op dit moment. De Stichting is in overleg met het Ondernemersklankbord om daar een scan door een oud-ondernemer aan toe te voegen. De Stichting is nog op zoek naar accountants die financiële scans uit kunnen voeren. Deelnemers aan de online enqu(ee)te kunnen aangeven of ze in aanmerking willen komen voor de gratis scans in het kader van het onderzoek.

De stichting streeft naar 5.000 deelnemers aan het onderzoek: uw mening over en ervaring met faillissementen is van groot belang. Massale deelname aan de enqu(ee)te kan helpen om versneld voorzieningen gericht op faillissementspreventie in het leven te roepen. U kunt anoniem deelnemen via www.surveymonkey.com/s/Faillissementsonderzoek

Bron: APS