Eén op de drie IT-beslissers ligt wakker van hoeveelheid werk om CSR te verankeren in IT-landschap

De bijdrage van IT op het gebied van duurzaamheid is essentieel, maar slechts de helft van de organisaties (51%) heeft inzichtelijk wat de rol van IT dan precies is. Duurzaamheids- (22%) en IT-beslissers (33%) maken zich zorgen om wat er moet gebeuren in het IT-landschap om te voldoen aan de duurzaamheidsdoelstellingen van hun organisatie. Dit blijkt uit onderzoek van Conclusion onder 529 beslissers en beïnvloeders* op IT-gebied en 330 op duurzaamheidsgebied.

Meer focus op duurzaamheid

Duurzaamheidsbeslissers zijn van mening dat de IT-afdeling te weinig bezig is met Corporate Social Responsibility (39%). Een aanzienlijk deel van de IT-beslissers (42%) deelt deze mening. Dit is mogelijk te wijten aan het feit dat IT niet helder heeft wat haar bijdrage precies moet zijn. Tegelijkertijd ziet de helft van de duurzaamheidsbeslissers (48%) en IT-beslissers (52%) wél in dat de IT-afdeling de organisatie heel goed kan helpen om duurzaamheidsdoelen, zoals een groene IT-infrastructuur, te realiseren.

Topprioriteiten voor duurzame IT

Als topprioriteiten voor duurzame IT bestempelen zowel duurzaamheids- als IT-beslissers het verduurzamen van producten en diensten door de inzet van IT-oplossingen en een groene infrastructuur. De top 3 prioriteiten van beide groepen zien er als volgt uit:

Helft organisaties heeft IT-bijdrage aan duurzaamheidsdoelstellingen niet inzichtelijk
Eén op de drie IT-beslissers ligt wakker van hoeveelheid werk om CSR te verankeren in IT-landschap

Utrecht – De bijdrage van IT op het gebied van duurzaamheid is essentieel, maar slechts de helft van de organisaties (51%) heeft inzichtelijk wat de rol van IT dan precies is. Duurzaamheids- (22%) en IT-beslissers (33%) maken zich zorgen om wat er moet gebeuren in het IT-landschap om te voldoen aan de duurzaamheidsdoelstellingen van hun organisatie. Dit blijkt uit onderzoek van Conclusion onder 529 beslissers en beïnvloeders* op IT-gebied en 330 op duurzaamheidsgebied.

Meer focus op duurzaamheid

Duurzaamheidsbeslissers zijn van mening dat de IT-afdeling te weinig bezig is met Corporate Social Responsibility (39%). Een aanzienlijk deel van de IT-beslissers (42%) deelt deze mening. Dit is mogelijk te wijten aan het feit dat IT niet helder heeft wat haar bijdrage precies moet zijn. Tegelijkertijd ziet de helft van de duurzaamheidsbeslissers (48%) en IT-beslissers (52%) wél in dat de IT-afdeling de organisatie heel goed kan helpen om duurzaamheidsdoelen, zoals een groene IT-infrastructuur, te realiseren.

Topprioriteiten voor duurzame IT

Als topprioriteiten voor duurzame IT bestempelen zowel duurzaamheids- als IT-beslissers het verduurzamen van producten en diensten door de inzet van IT-oplossingen en een groene infrastructuur. De top 3 prioriteiten van beide groepen zien er als volgt uit:

Maaike Maranus – van de Vrande, Director Sustainability bij Conclusion: “Duurzaamheid staat wel op de IT-agenda, maar IT-afdelingen hebben niet helder welke concrete acties bij hen liggen op het gebied van CSR. Bovendien kan de IT-afdeling het niet alleen; krachtenbundeling met onder andere de duurzaamheidsafdeling is cruciaal om echt tot oplossingen te komen. Er moet stil worden gestaan bij de positieve én negatieve impact van IT. Want enerzijds is IT een essentieel onderdeel van de oplossing. Door IT slim in te zetten, kunnen we het probleem verkleinen. Maar tegelijkertijd is IT onderdeel van het probleem: de impact op mens en milieu is heel groot. Zelfs vele male groter dan veel mensen beseffen. Dat IT is een onmisbaar puzzelstuk is in de oplossing voor duurzame vraagstukken staat buiten kijf. Het kan bijvoorbeeld reisbewegingen van vrachtwagens verminderen of via slimmer ontworpen applicaties energie besparen. Organisaties moeten nu aan de slag met het vormgeven van de bijdrage van IT. Let’s bring IT and sustainability in symbiosis!”

Bron: Persberichten.com