Er liggen volop kansen voor de Supply Chain Manager om zijn toegevoegde waarde te tonen. Door vroegtijdig na te denken over mogelijke knelpunten in de keten, kan hij een cruciale rol spelen. Bijvoorbeeld door nu al na te denken over de toekomstige financiering van grondstoffen grondstoffen, halffabrikaten en voorraad gereed product. Dit stellen Michel Winter en Mark Anneveld van Yacht. 
In een eerder artikel gaven wij aan dat mede en vooral onder invloed van de CFO, de Chief Financial Officer, het werkkapitaal en in dit geval de voorraden, drastisch diende te worden afgebouwd. Dit heeft tot gevolg dat de voorraden door de hele keten heen zijn afgestemd op het huidige (lage) vraagniveau. Behalve voorraad zijn onder andere ook personeel en productiecapaciteit afgebouwd.

Momenteel beginnen indicatoren langzaam weer de goede kant op te wijzen. Gerenommeerde instituten, zoals de DNB en OESO voorspellen economische groei, al zij het fragiel. Vooral door aantrekkende wereldhandel gedreven, betekent dit voor de open Nederlandse economie (grote export), dat men klaar moet zijn voor een toenemende orderstroom.

Uitzendbranche goede indicatie
Voor individuele bedrijven is het van belang te weten wanneer de groei te verwachten is. Door hierop in te spelen, is het bedrijf immers klaar voor de toenemende orders. Naast bovengenoemde instituten, het informele circuit en zakelijke netwerken, kan het bedrijf tevens kijken naar beursontwikkelingen. Ook kan men kijken naar de indicatoren afgegeven door de uitzendbranche. Aangezien bedrijven vaak als eerste de flexibele schil afschalen, maar ook opschalen, geeft de uitzendbranche een goede indicatie waar de eerste groei gaat plaatsvinden. Een blik op de website van bijvoorbeeld Randstad Holding met actuele ontwikkelingen geeft al een beeld van welke sectoren in de lift zitten.

Inbreng sales is nu noodzakelijk
Dit is ook gelijk een signaal om na te denken over de aanpak voor het eigen bedrijf.
Om straks geen nee te hoeven verkopen en lange lead times te voorkomen dient de supply chain manager "kort op de bal" te zitten en continue met sales in gesprek te zijn over de salesforecast. Sales en Operations Planning (S&OP) kan hierbij uitstekend van dienst zijn. Een operationele forecast alleen op basis van extrapolatie van historische gegevens geeft in de huidige markt geen goed beeld. Vooral nu is inbreng van marktinformatie door sales een noodzakelijke aanvulling om een zo goed mogelijke forecast te krijgen.

Sales & operations planning stelt uw bedrijf in staat om de huidige en toekomstige vraag af te stemmen met het aanbod. Het continue vergelijken van salesforecasts, afgegeven budgetten en werkelijke resultaten is cruciaal. Je wilt de ‘demand' informatie op structurele basis vergelijken met ‘supply' data, om zodoende knelpunten in de toekomst tijdig te signaleren. En nu we afgeschaald hebben is het beheersen van het supply gedeelte van belang om de wispelturige demand aan te kunnen.

Ook grondstoffen schaars geworden
Als de economie aantrekt, betekent dit dat resources door iedereen weer in grotere aantallen ingekocht gaan worden. Schaarste is een gevaar, omdat ook de productie van grondstoffen is verminderd. Denk aan Corus, waar één van de twee hoogovens is stilgelegd. Opstarten is niet zo maar geregeld. Wie als afnemer als eerste reageert heeft een grotere kans om als eerste de grondstoffen te krijgen.

Supply chain manager cruciale rol
Dit is de kans voor de Supply Chain Manager om zijn toegevoegde waarde te tonen.
Door vroegtijdig na te denken over de komende periode en hierop te reageren kan hij/zij een cruciale rol spelen. Supply Chain Management betekent namelijk zaken ketengericht aanpakken. Frequent overleg met afnemer en leveranciers, kijken waar eventueel alternatieve leveranciers zitten, inventariseren van mogelijke outsourcingpartners buiten de al bekende en nadenken over voorraadposities binnen het eigen bedrijf zijn dan belangrijk om goed te presteren.

Supply chain financiering
Ook binnen het bedrijf nadenken over de financiering van grondstoffen, halffabrikaten en voorraad gereed product is belangrijk. Kan dit door de huidige kasstroom worden gefinancierd of dient u tijdig afspraken te maken met uw financiers/investeerders?

U ziet het, als u in staat bent om op bovenstaande punten het "first mover advantage" te krijgen en als u nu al nadenkt over het tijdperk na de crisis kunt u uw bedrijf in een gunstige, winstgevende positie manoeuvreren. Op deze manier hoeft u niet "bang" te zijn dat de crisis voorbij is.

Door: Michel Winter, Business Development Manager Logistics & Procurement, Yacht, contact: michel.winter@yacht.nl

Bron: Logistiek.nl