Minister De Jager van Financiën heeft prof. dr. Henriëtte Prast (1955) benoemd in de Raad van Toezicht van de AFM. Prast is sinds 2005 hoogleraar Persoonlijke Financiële Planning aan de Universiteit van Tilburg en sinds 1 januari 2008 lid van de Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid. Prast studeerde economie aan de Vrije Universiteit van Amsterdam. Henriëtte Prast neemt de positie in de Raad van Toezicht per 15 september in. Zij vult de vacature in die is ontstaan door het overlijden van prof. dr. A.J. Bindenga RA.

De Raad van Toezicht van de AFM staat onder voorzitterschap van de heer George Möller. De Raad ziet toe op het functioneren van het bestuur van de AFM. De Raad van Toezicht keurt het jaarplan, de begroting en de jaarrekening van de AFM goed, en adviseert hij de minister van Financiën over benoeming, ontslag en arbeidsvoorwaarden van bestuurders van de AFM.

Bron: Autoriteit Financiële Markten