Over de gehele bouwketen gezien is de orderportefeuille van bedrijven dit voorjaar toegenomen met gemiddeld drietiende maand.

De bedrijven zijn positiever geworden over de omzetontwikkeling. Maar het herstel vertaalt zich nog niet sterk door in verwachtingen over het personeelsbestand. Qua prijsniveau wordt stabilisatie of mogelijke een lichte stijging verwacht.

Dat blijkt uit de Monitor Bouwketen voorjaar 2015, die is gebaseerd op de conjunctuurmetingen onder de leden van de BNA, Bouwend Nederland, NLingenieurs en UNETO-VNI.  Onder de toename van de orderportefeuille over de gehele bouwketen is een gedifferentieerd beeld te zien. Zo komt de toename van de orderportefeuille vooral vanuit de architecten, ingenieursbureaus en installatiebedrijven. Bij bouwbedrijven steeg de werkvoorraad in de woningbouw, maar daalde deze in de utiliteitsbouw en wegenbouw.

Ondernemers hebben positieve verwachtingen voor de omzet in het 2e kwartaal. Dit komt zeer waarschijnlijk door de afloop van het laag btw-tarief, wat tot 1 juli een tijdelijke toename van de omzet tot gevolg heeft. Gevreesd wordt dan ook dat de stopzetting van het lage btw-tarief een forse terugval van het aantal opdrachten teweeg zal brengen. De naweeën van de crisis zijn nog altijd voelbaar en het herstel is broos.  BNA, Bouwend Nederland, NLingenieurs en UNETO-VNI roepen dan ook continu op om het lage btw-tarief vooralsnog met een jaar te handhaven.

Bron: APS