Onder invloed van de maatschappelijke aandacht voor schulden en armoede wordt de rechtspositie van de schuldeiser de laatste jaren steeds verder gemarginaliseerd. Waar de wet eerder de leverancier beschermde om zijn recht op betaling te borgen, wordt dat nu stelselmatig uitgehold door nieuwe wet- en regelgeving.

Om aandacht te vragen voor deze problematiek en een dialoog tot stand te brengen met Tweede Kamerleden en verantwoordelijke ambtenaren van het ministerie van Economische Zaken en Milieu, zijn rond de Tweede Kamerverkiezingen van 2021 twee webinars georganiseerd door brancheverenigingen VCMB, KBvG, VVCM en NVI.

Webinar “Herstel de balans tussen schuldeiser en schuldenaar” | 10 maart 2021

Het tweede webinar “Stop de preferentie van de overheid bij invordering” is helaas niet meer terug te kijken. Neem voor meer informatie contact op met het VCMB via de website: positieschuldeiser.nl