Productiegroei industrie trekt licht aan: 1,5% in 2015

In 2015 trekt de productiegroei van de industrie naar verwachting aan. Met een groei van 1,5% (2014: 1,1%) bereikt de productie het hoogste niveau sinds de crisis (2007). Ook in 2015 zal de export harder groeien dan de binnenlandse afzet, maar door herstel van consumptie en investeringen wordt ook voor de binnenlandse afzet een groei verwacht.

De totale industriële productiewaarde kruipt zo naar de € 300 miljard. Een veelheid aan trends en grote internationale concurrentie zorgt voor een uitdagende, maar ook kansrijke omgeving voor de Nederlandse industrie. Om op de lange termijn de groei vast te houden zal de sector versneld moeten inzetten op de nieuwste productietechnologieën en ICT-toepassingen, in een nauwer samenwerkende keten.

Dit en meer staat in de publicatie “Samen Smart” van ING Economisch Bureau, ter gelegenheid van de IndustrieTOP Smart Industry georganiseerd door VNO-NCW Midden en ING.

Food en machinebouw dragers van herstel na crisis

In 2014 lag de productie van de Nederlandse industrie 2,5% boven het niveau van 2010. Hiermee blijft het herstel achter op andere landen en de EU als geheel. Voor een belangrijk deel is dit te wijten aan de malaise in de bouw, die de metaalsector en bouwmaterialenindustrie flink heeft geraakt. Daarnaast is er een negatieve impact door bedrijfssluitingen, met Philip Morris als één van de meest in het oog springende. In specifieke branches lag de groei de afgelopen jaren echter wel hoger dan het Europese gemiddelde. De voedingsindustrie realiseerde sterke groei en ook de machinebouw groeide iets sterker dan het EU-gemiddelde.

Smart industry begint te leven

Duurzame groei voor de industrie vraagt om verdergaande flexibilisering en optimalisatie. Dit zijn kernbegrippen in smart industry, de beleidsagenda van de overheid en de sector om te bouwen aan een concurrerender industrie. Arnold Koning, ING Sectormanager Industrie:”Een belangrijke uitdaging voor de sector is om te kunnen voorzien in de vraag naar kleinere seriegroottes en de trend mass customization. Deze uitdaging moet worden gecombineerd met efficiency in het productieproces door inzet van nieuwe productietechnologieën en sterk groeiende informatiestromen. Dit is vereist om de kostprijs van het product gedurende de product life cycle te kunnen laten dalen. Daar is echter wel een intensieve samenwerking in de keten voor nodig, al vanaf de designfase.”

Bron: ING Industrierapport: Samen smart De Nederlandse industrie naar een hoger groeipad