Voor de eerste 2 kwartalen in 2010 voorspelt onderzoeksbureau NEA een lichte groei in het goederenvervoer die zich verder doorzet in het tweede halfjaar van 2010. Door de sterkere daling in 2009 en de herstellende markten eind 2010 stijgen de volumes met 2,6% in 2010 ten opzichte van 2009.
Ten opzichte van de vorige prognoses van NEA, drie maanden geleden, is de groei voor 2010 naar boven bijgesteld van 2,1% naar 2,6%. Voor 2011 wordt een geringere stijging verwacht, het totaal vervoerde volume zal dan met 2,2% stijgen. Het eerste jaar na een crisis laat meestal een hogere groei zien dan het daaropvolgende jaar.

Uit de vierde Korte Termijn Voorspeller (KTV) van onderzoek- en adviesbureau NEA blijkt dat de afzonderlijke transportsectoren weg, spoor en binnenvaart laten voor 2010 een verschillend beeld zien. In 2009 daalde het volume over de weg met 12,6% ten opzichte van 2008. In 2010 stijgt het wegvervoer met 2,4% ten opzichte van 2009, het totale volume komt dan uit op 687 mln ton. Het spoor daalde in 2009 16,9% en stijgt in 2010 met 5,8% naar 40,0 mln ton. Voor de binnenvaart komen we uit op een daling van 12,5% in 2009. In 2010 stijgt de binnenvaart met 2,5% naar 270 mln ton.

Wegvervoer
Op basis van de huidige cijfers lijkt het erop dat het tweede kwartaal van 2010 een lichte groei in het wegvervoer laat zien van krap 2% ten opzichte van hetzelfde kwartaal in 2009. Ook voor de daaropvolgende kwartalen wordt een bescheiden groei verwacht van enkele procenten. Het binnenlands vervoer – vooral de chemie – neemt in 2010 een flinke groeispurt. De bouw staat er minder rooskleurig voor; ook in 2010 gaat het volume nog steeds omlaag. Het totale binnenlandse vervoer stijgt met 2,3% ten opzichte van 2009.

Binnenvaart
Voor 2010 wordt in de binnenvaart een groei van 2,5% verwacht ten opzichte van 2009 en in 2011 een groei van 2,8% ten opzichte van 2010. Het totale volume in 2009 is gedaald van 301 miljoen ton in 2008 naar 263 miljoen ton in 2009 om in 2010 ongeveer 270 miljoen ton uit te komen. De grootste stijgingen in het vervoersvolume zijn te zien bij de productgroepen metaal en chemie. Volumes in de bouwsector nemen af met ongeveer 5%. De verwachting is dat in 2010 een licht herstel van de vervoersvolumes van containers zal plaatsvinden.
Er wordt een groei verwacht van 3% tot 4%; de groei zal voornamelijk plaatsvinden in de eerste twee kwartalen.

Spoorvervoer
Voor het spoorvervoer wordt verwacht dat in 2010 de volumes zullen groeien met 5,8% ten opzichte van 2009 en in 2011 met 4,6% ten opzichte van 2010. De volumes in 2011 liggen nog wel steeds ongeveer 8% onder het niveau van 2008. Binnen Nederland heeft het vervoer van containers veruit het grootste aandeel in het vervoervolume. In 2010 zal deze markt groeien met ongeveer 5% ten opzichte van 2009. De afvoer van ijzererts zal in 2010 met circa 16% toenemen in vergelijking met het voorgaande jaar. Bij de productgroepen energie, chemie en eindproducten/containers wordt voor dit jaar een groei verwacht van tussen de 4% en 6%.

Bron: APS