Gebrek aan tijd of prioriteit belangrijkste uitdaging voor succesvolle digitale transformatie

In 2021 maakte slechts negentien procent van de organisaties gebruik van technologieën voor hun risicomanagement. In twee jaar tijd is dat percentage flink gestegen: inmiddels is dit het geval bij 37 procent van de organisaties. Dit blijkt uit de FinTech Barometer, een onderzoek naar de financiële status bij Nederlandse bedrijven dat de afgelopen zes jaar door Onguard is uitgevoerd. Dit jaar zijn ruim driehonderd CFO’s, financieel managers en financieel medewerkers ondervraagd. Het toegenomen aantal bedrijven dat risicomanagement automatiseert, laat duidelijk zien dat dit proces belangrijker is geworden door de economisch onzekere tijden.

Technologie voor gegevensanalyse

Een andere werkzaamheid waarvoor veel meer finance professionals dit jaar technologie gebruiken, is de gegevensanalyse. Momenteel geeft 39 procent aan dat zijn organisatie hier technologie voor inzet, terwijl dit in 2021 nog negentien procent was. Tegelijkertijd zijn er ook een aantal processen waar al verschillende jaren technologie voor wordt ingezet. Dit gaat onder andere om digitale facturatie, automatische betalingsverwerkingen, debiteurenbeheer en contractmanagement.

Digitale transformatie stagneert

Veel bedrijven zitten nog middenin de digitale transformatie die nodig is om optimaal van dit soort technologieën gebruik te kunnen maken. Het aantal bedrijven dat aangeeft met deze transformatie bezig te zijn, blijft al een aantal jaar op iets meer dan de helft steken. Het aantal dat er wel mee bezig is, maar geen vaste planning voor implementatie heeft, is wel iets afgenomen: van twaalf procent in 2021 tot zeven procent in 2023.

Zo’n digitale transformatie is echter niet altijd succesvol. De grootste uitdaging voor een succesvolle digitale transformatie kon in het verleden vaak gevonden worden bij de financiën. In 2019 gaf namelijk 26 procent van de finance professionals aan dat zijn bedrijf niet genoeg financiële middelen bezat voor deze transformatie. Inmiddels loopt nog maar veertien procent tegen deze uitdaging aan. De grootste uitdaging in 2023 was een gebrek aan tijd of prioriteit (32%).

Adriaan Kom, Managing Director bij Onguard: “Het gebruik van technologie is bij veel financiële afdelingen inmiddels normaal. Maar dat betekent ook dat van finance professionals steeds vaker wordt verwacht dat zij de juiste technologische kennis bezitten. En die kennis moeten zij constant bijspijkeren, want de technologische wereld blijft continu in beweging. Kijk maar naar de ontelbare toepassingen waarvoor AI inmiddels gebruikt kan worden. De komende jaren zal dat uiteraard alleen maar toenemen. En dat is positief, want dit soort technologieën stellen finance professionals in staat om zich te focussen op de werkzaamheden waarbij de mens onmisbaar is. Ik wil bedrijven dan ook oproepen om de digitale transformatie echt prioriteit te blijven geven, zodat je jouw financiële medewerkers daadwerkelijk in hun kracht kan zetten.”

Over het onderzoek

Jaarlijks onderzoekt Onguard hoe financial professionals aankijken tegen de trends en ontwikkelingen van dit moment: economische onzekerheid en creditmanagement. Dit onderzoek heet de FinTech Barometer en is dit jaar voor de zesde keer uitgevoerd. Aan het onderzoek hebben dit jaar 311 respondenten meegedaan die werken als CFO, in het financieel management of als financieel medewerker.

Bron: Onguard