De mate van globalisering van de Nederlandse economie neemt toe. De internationale mobiliteit van werknemers, de internationale handel en de directe buitenlandse investeringen nemen namelijk alleen maar verder toe. Dit betekent dat Nederlandse bedrijven én hun werknemers meer moeten concurreren. Het totale effect van globalisering op de Nederlandse economie is positief, dankzij goedkopere dagelijkse boodschappen, meer productie en meer kennisbanen. Desondanks zijn er ook zorgen over de gevolgen van globalisering voor lonen, werkgelegenheid en ongelijkheid. Dit literatuuroverzicht (PDF, 28 pagina’s, Engelstalig) laat zien dat de zorgen voor een land als de VS terecht zijn. De economische effecten van globalisering lijken echter beperkt voor Nederland door de herverdelende welvaartsstaat en de meer beschermende arbeidsmarktinstituties.

Lees ook CPB Policy Brief 2018 ‘Inclusieve globalisering’ en het bijbehorende persbericht (juni 2018).

Terwijl het totale effect van globalisering op de Nederlandse economie positief is, kunnen er op individueel niveau wel degelijk negatieve effecten optreden. Het is daarom een belangrijke uitdaging voor beleid om ervoor te zorgen dat de voordelen breed gedeeld worden. De Nederlandse instituties moeten met de tijd meegaan, willen ze hun herverdelende kracht behouden. Verdiepend onderzoek naar de economische, sociale en culturele effecten van globalisering zal daarbij helpen.

Bron: CPB