De gemiddelde kredietwaardigheid van Nederlandse bedrijven is verslechtert tot een historisch dieptepunt.

De gemiddelde kredietwaardigheid van alle bedrijven in Nederland is gedaald van A naar BBB. Nog niet eerder heeft het gezamenlijke Nederlandse bedrijfsleven zo’n lage kredietwaardigheid gescoord. Sinds het officiële begin van de crisis, eind 2008, is de kredietwaardigheid van de Nederlandse bedrijven kwartaal na kwartaal gedaald. 
Dit blijkt uit de kredietmonitor uitgevoerd door Graydon. 

Daling financiële gezondheid

Graydon heeft in Nederland van 1,8 miljoen bedrijven een creditrating vastgesteld die onderverdeeld is in risicoklassen van AAA tot D (default). De ratings van Graydon voldoen aan de internationale standaard voor ratingbureaus van ISO. De daling van de kredietwaardigheid van bedrijven is voornamelijk te zien in een significante daling binnen de sectoren financiële instellingen en verzekeringswezen (-9,5%), de voeding- en genotmiddelenbranche (-6,2%) en de zakelijke dienstverlening (-5,6%).Grafische sector minst kredietwaardig

In de volgende sectoren zitten relatief de meeste bedrijven in hoge risico-klassen: de grafische sector (19,6% kent een hoog tot zeer hoog risico), de voedings- en genotmiddelenbranche (17,0% kent een hoog tot zeer hoog risico) en vervolgens de textielbranche (14,4% kent een hoog tot zeer hoog risico).

Daling kredietwaardigheid Nederlandse economie

De daling van de gemiddelde kredietwaardigheid van Nederlandse bedrijven is in lijn met de daling van de economische groei die Nederland momenteel doormaakt. Gertjan Kaart, Algemeen Directeur Graydon Nederland: “De kredietwaardigheid van Nederlandse bedrijven neemt sinds het ontstaan van de crisis structureel af. Dit heeft ernstige gevolgen voor het herstelvermogen van de Nederlandse economie, want het MKB is de motor van de Nederlandse economie en die draait op krediet”.

De daling van de kredietwaardigheid van de bedrijven in Nederland gaat hand in hand met een structurele stijging van het aantal faillissementen. Kaart: “Wij moeten ons in Nederland stevig gaan bezig houden met het herstel van vertrouwen, dit is de sleutel tot het openzetten van de kredietverlening aan bedrijven en het stimuleren van de consumptie.”

Percentage verdeling bedrijven naar kredietwaardigheid

De financiële gezondheid van een bedrijf wordt weergegeven in de zogenaamde PD rating. De PD-rating (Probability of Default) is een unieke kwaliteitsindicator die de financiële sterkte van een onderneming weergeeft. De PD-rating toont de kans op wanbetaling. 
Deze kans wordt berekend met geavanceerde statistische modellen op basis van o.a. de jaarrekeningen, het huidige betaalgedrag en demografische kenmerken van het bedrijf (omvang, leeftijd, rechtsvorm en branche). De uitkomst hiervan is een PD%, een gedetailleerde schatting van de kans op wanbetaling binnen 1 jaar. Dit PD% wordt vervolgens vertaald naar een PD-rating voor vereenvoudigde interpretatie.Bron: www.graydon.nl