Bierens Incasso Advocaten brengt tijdens de Credit Expo een leuk staaltje infotainment. Een zestal medewerkers van het incasso advocaten kantoor spelen in een bijna reële setting een comparitie na. Uiteraard allemaal ter “leeringh ende vermaeck”.

Wat is een comparitie? Wanneer vindt een comparitie plaats? Hoe verloopt een comparitie? Wat mogen de partijen wel en wat mogen ze niet doen tijdens een comparitie? Deze vragen en meer komen tijdens deze onderhoudende en leerzame comparitie aan de orde.

Hoewel de producten verschillend zullen zijn, zal de te behandelen case zeer herkenbaar zijn voor iedereen die werkzaam is binnen het credit management:

Er was eens een detailhandelaar die voor zijn nieuw in te richten winkel houten vloerdelen koopt voor de nieuw te leggen vloer. Eenmaal geleverd ontstaan er problemen. Herkenbaar toch? De problemen zijn in ieder geval dusdanig dat er niet wordt betaald. Of zit het anders in elkaar?

Kom tijdens de Credit Expo om 16.00 uur ’s middags deze comparitie meemaken en zie hoe partijen te werk gaan. Zie hoe de advocaten hun cliënten in toom houden en hoe de rechter hiermee omgaat. Leef mee met de partijen en vel uw eigen oordeel. Tot ziens in de tijdelijke rechtszaal op de 8e Credit Expo.

Bron: Bierens Incasso Advocaten