Steeds meer mensen krijgen te maken met betalingsachterstanden. De enorme stijging in energieprijzen en de toenemende inflatie maken dat vele huishoudens potentiële schuldenaren worden. Het is organisaties er dus alles aan gelegen om klanten met een betalingsachterstand zo goed en snel mogelijk te helpen. Digitalisering kan daarbij goed helpen.

Om klanten digitaal te kunnen benaderen, moeten organisaties (soms) nog een digitaliseringsslag maken. Maar is deze slag eenmaal gemaakt, dan zorgt die voor meer bereik én de mogelijkheid om meer en betere oplossingen te bieden aan haar klanten.

Bereiken is oplossen

Om klanten met een betalingsachterstand te kunnen helpen, moet je eerst met hen in contact komen. Dit is voor veel organisaties het eerste struikelblok. Het is daarom van groot belang dat je klanten via verschillende kanalen kunt benaderen. Door traditionele kanalen als brief of telefoon uit te breiden met digitale communicatiekanalen als e-mail, sms of push maak je de kans dat je jouw klanten bereikt een stuk groter.

Betalingsregeling

Een van de meest gebruikte oplossingen bij een betalingsachterstand is het treffen van een betalingsregeling. Digitalisering maakt het voor organisaties mogelijk om de klant, zonder tussenkomst van een medewerker, een keuze te laten maken uit een aantal voorgestelde betalingsregelingen. De gekozen regeling kan vervolgens volledig automatisch worden opgevolgd. Uit data van Mail to Pay blijkt dat een betalingsregeling die klanten attendeert, motiveert en beloont, beter wordt nagekomen.

Zelfredzaamheid

Het hebben van een betalingsachterstand kan voor mensen zeer drukkend werken. De stap naar contact opnemen met de crediteur kan dan voelen als het beklimmen van een enorme berg. Digitalisering maakt het mogelijk om de klant zelf aan het roer te zetten. Geef de klant de vrijheid om zelf de best passende oplossing te kiezen voor het voldoen van de betalingsachterstand. Dit zorgt niet alleen voor meer eigenwaarde, maar ook dat de klant voor een oplossing kiest die haalbaar is.

PSD2-oplossing

Een ander groot voordeel van digitalisatie is de mogelijkheid om nieuwe technieken te gebruiken. Denk hierbij aan bijvoorbeeld PSD2. Die geeft een duidelijke inzage in de inkomsten en uitgaven van een klant. Zo kun je die een maatwerkoplossing bieden die precies binnen diens financiële situatie past.

Voorkomen is beter dan genezen

Niemand staat te springen om een betalingsachterstand. De organisatie niet, maar ook zeker de klant niet. Het aloude gezegde ‘Voorkomen is beter dan genezen’ zou je dan ook graag toepassen. Maar hoe voorkom je nu dat klanten met een betalingsachterstand verder in de problemen raken? Dit kun je doen door klanten te monitoren. Hierin spelen datapunten een belangrijke rol.

Datapunten

Datapunten zijn van onschatbare waarde bij het analyseren van het betaalgedrag én het ontstaan van schulden. Een verandering in een of meerdere datapunten kan namelijk duiden op een verschuiving in het betaalgedrag en dat kan weer een sterke indicator zijn voor het ontstaan van schuld. Voorbeelden van belangrijke datapunten zijn betaalgedrag, het rekeningnummer, reactietijd en contactgegevens. Datapunten kun je het best en snelst analyseren met behulp van slimme algoritmes. Ook hier komt het stukje digitalisering dus weer om de hoek kijken.

Vroegsignalering

Het klinkt misschien kort door de bocht om te stellen dat je met vroegsignalering een schuld volledig kunt voorkomen. Maar met de hedendaagse kennis, technologie en data moet het mogelijk zijn de start van een schuld in een vroeg stadium te ontdekken en daar direct en adequaat op te reageren.

Kwijtschelden

Een laatste of misschien wel eerste strohalm is het kwijtschelden van de betalingsachterstand. Vraag jezelf als organisatie af of de betalingsachterstand het aanmanen en de incassokosten waard is. Kan het dan niet beter zijn om een klein(er) bedrag – bij een goede betaalhistorie – kwijt te schelden? Of een klant met een hogere betalingsachterstand – na het doorlopen van een eigentijds, digitaal en klantvriendelijk incassoproces – de hoge inningskosten te besparen door eveneens eerder kwijt te schelden? Hierdoor behoud je een goede relatie met jouw klant en kunnen jullie beiden bouwen aan een langdurige relatie.

Bron: Creditexpo.nl