Deedmob, het grootste online platform voor vrijwilligerswerk in Nederland, stelt haar technologie en medewerkers ter beschikking zodat mensen die door het Coronavirus in moeilijkheden zijn gekomen, worden gekoppeld aan vrijwilligers die iets voor een ander willen doen. Op het door Deedmob gelanceerde platform www.coronahelpers.nl hebben binnen 24 uur na de lancering inmiddels al 2000 vrijwilligers hun diensten aangeboden. De verwachting is dat dit aantal de komende periode flink zal toenemen.

Boudewijn Wijnands (27), CEO en oprichter van Deedmob: “Door de uitbraak van het Coronavirus komen veel mensen in moeilijkheden. Degenen die het hardst getroffen worden zijn de zieken en risicogroepen, maar ook mensen met vitale beroepen. We zien nu al een toename aan de vraag om boodschappen te doen voor mensen met corona symptomen, medicijnen op te halen of de hond uit te laten. We merken ook dat heel veel mensen in Nederland een helpende hand willen bieden maar niet goed weten hoe en waar. Via www.coronahelpers.nl brengen wij samen met onze partners hulpbehoevenden en vrijwilligers bij elkaar.”

Gemeenten, sociale organisaties en bedrijven slaan handen ineen

Onder regie van Deedmob vormt zich een brede coalitie onder naam ‘Samen staan we Sterk #coronavirus’ van gemeenten, diverse vrijwilligersorganisaties en bedrijven die de handen ineenslaan om de naar verwachtingen duizenden hulpbehoevenden de komende maanden van vrijwilligers te kunnen voorzien. Op dit moment maken al 14 partijen deel uit van deze ‘Samen staan we Sterk’ coalitie, waaronder onder andere vrijwilligerscentrale Utrecht, Amsta Zorg, Maatschappelijke Alliantie, De Nieuwe Poort, bloedbank Sanquin en Microsoft.

Bron: Creditexpo.nl

Over Deedmob en Boudewijn Wijnands

Deedmob is een sociale (tech) onderneming die in Nederland meer dan 1200 organisaties helpt met het inzetten en organiseren van vrijwilligers. Op dit moment doen meer dan 900.000 mensen vrijwilligerswerk via Deedmob. In 2019 heeft Deedmob bijvoorbeeld 6.000 nieuwe bloeddonors voor de bloedbank Sanquin geworven. Andere organisaties waaraan Deedmob (kosteloos) vrijwilligers levert zijn onder andere UNICEF, Rode Kruis, Johan Cruyff Foundation, Cordaan, Prins Bernhard Cultuur Fonds, Voedselbank en het Wereld Natuur Fonds.

Oprichter en CEO van Deedmob Boudewijn Wijnands studeerde aan de University of Oxford. Vandaag (17 maart 2020) is Wijnands door het Amerikaanse zakentijdschrift Forbes – samen met 30 anderen jongeren, waaronder Greta Thunberg – uitgeroepen tot Europees ‘Top Young Entrepreneur Under 30’.

Eerder werd Wijnands genomineerd voor ‘European Innovator of the Year’. Wijnands is lid van de Duurzame Jonge 100 en heeft zitting in de denktank Denkwerk, waarin hij samen met onder andere Hans Wijers, Frans Blom, Jan Peter Balkenende en Feike Sijbesma oplossingen voor de lange termijn vraagstukken van Nederland helpt te formuleren.