Onvoldoende cash voor 60 procent van bedrijven reden voor late betaling.

Bedrijven in Oost-Europa hebben vaker dan vorig jaar te maken met late betaling van facturen (41,2 procent versus 31,9 procent vorig jaar). Vooral bij binnenlandse facturen wordt dit veroorzaakt door onvoldoende liquide middelen. Veel vaker dan in West-Europa is daarnaast formele insolventie van de klant een belangrijke reden (bijna een kwart van de gevallen). De gemiddelde betalingstermijn in Oost-Europa is opgelopen van 25 naar 30 dagen.

Dit blijkt uit de mei-editie van de Atradius Betalingsbarometer voor Oost-Europa, een rapport gebaseerd op onderzoek onder meer dan 1.000 bedrijven in Tsjechië, Hongarije, Polen, Slowakije en Turkije, die op krediet verkopen aan zakelijke klanten in het binnen- en buitenland.

“De blijvend zwakke economische groei in de eurozone, geopolitieke spanningen rond Rusland en Oekraïne en volatiele wereldwijde financiële markten zorgen voor aanzienlijke druk op het economische en zakelijke klimaat in veel Oost-Europese landen”, zegt Tom Kaars Sijpesteijn, algemeen directeur van Atradius Nederland. “Die cumulatieve druk zorgt voor neerwaartse risico’s voor het economisch klimaat van de regio. Dit zorgt er waarschijnlijk voor dat de niveaus van late betalingen en wanbetalingen dit jaar hoog blijven. Tegen deze achtergrond is zorgvuldig beheer van handelskredietrisico van levensbelang om de financiële gezondheid van bedrijven te behouden.”

Hoogste percentages in Turkije

Volgens de antwoorden uit de landen die onderdeel uitmaakten van het onderzoek, bleef 41,2 procent van de gemiddelde totale waarde van binnenlandse facturen onbetaald na de vervaldatum. Dit is iets meer dan het gemiddelde van 40,2 procent voor West-Europa. 7,2 procent van binnenlandse facturen werd achterstallig (onbetaald meer dan 90 dagen na de vervaldatum) en daarmee zeer waarschijnlijk een zaak ter overdracht voor incasso. 1,2 procent werd afgeschreven als oninbaar. Al deze percentages waren het hoogst in Turkije met respectievelijk 55,2 procent, 13,4 procent en 2,0 procent. Turkije kent met 42 dagen ook de hoogste gemiddelde betalingstermijn van de regio. Aanzienlijk meer respondenten in Oost- Europa (24,2 procent) dan in West-Europa (18,5 procent) gaf aan dat late betaling door binnenlandse klanten het vaakst werd veroorzaakt door formele insolventie van de klant (liquidatie, curatele, bankroet).

Grootste uitdaging voor winstgevendheid

Ondanks aantoonbare verschillen in de specifieke economische omstandigheden in de landen die zijn onderzocht, beschouwt het hoogste percentage respondenten in Oost-Europa (22 procent) een vermoedelijke daling in hun handelsvolumes als de grootste uitdaging voor hun winstgevendheid dit jaar. Dit is in het bijzonder het geval voor respondenten in Tsjechië (36 procent) en Polen (25 procent). Deze mening verschilt van wat in West-Europa wordt gedacht: hier wordt kostenbeheersing, ook in verhouding tot late betalingen, gezien als de grootste uitdaging voor winstgevendheid in 2015 (24,1 procent van de respondenten).

Het volledige rapport met de bevindingen van de mei-editie van de Atradius Betalingsbarometer voor Oost-Europa is beschikbaar op www.atradius.nl in de rubriek Publicaties.

Bron: www.atradius.nl