De NEVI PMI® steeg in maart naar een recordniveau van 64.7. De groei van de productie was de grootste sinds februari 2018 en de op een na grootste sinds de start van het onderzoek. De toename van de nieuwe orders bereikte een recordniveau, wat ook geldt voor de export orders.

De toename van zowel de inkoopactiviteiten als de materiaalvoorraad was de grootste ooit, terwijl de voorraad eindproducten fors daalde. Tot slot brak ook de verlenging van de levertijden een record. De stijging van de hoeveelheid onvoltooid of nog niet uitgevoerd werk was de grootste sinds juli 2006. De werkgelegenheid nam toe in de grootste mate sinds januari 2019 en zowel de inkoopprijs- als de verkoopprijsinflatie was het hoogst in tien jaar. De index voor de toekomstige productie bereikte het hoogste niveau in drie jaar.

Leveringsproblemen industrie verergeren door Suez-file

‘De Nevi Inkoopmanagersindex is gebaseerd op data die zijn verzameld tot 23 maart. Op die dag liep het reusachtige containerschip Ever Given onderweg van China naar Rotterdam aan de grond in het Suezkanaal’, zegt Albert Jan Swart, sectoreconoom industrie bij ABN AMRO in zijn redactionele commentaar deze maand op de Nevi Inkoopmanagersindex voor de Nederlandse industrie. ‘Andere schepen zijn daarom om de Kaap de Goede Hoop gevaren, wat vijf tot zes dagen langer duurt. Nu er weer schepen door het kanaal kunnen varen, zullen die tegelijkertijd aankomen met schepen die om de Kaap heen zijn gevaren, met waarschijnlijk chaos in Europese havens en nog meer vertraging tot gevolg. De levertijden liepen de laatste maanden al in recordtempo op. De grote vraag is of ondernemers er de komende maanden desondanks in slagen de productie verder op te schalen.’

Drie deelindices uitgelicht

Nieuwe orders

Het aantal ontvangen nieuwe orders steeg in maart voor de achtste maand op rij en deze stijging was de grootste sinds de start van dit onderzoek aan het begin van 2000. De respondenten gaven aan dat de grotere verkoop het gevolg was van een verbetering van het consumentenvertrouwen en een groter aantal projecten van klanten na een versoepeling van de coronabeperkingen. Er werd tevens melding gemaakt van voorraadopbouw bij klanten als gevolg van tekorten en transportvertragingen.

Ingekocht materiaal

De Nederlandse producenten breidden in maart hun inkoopactiviteiten voor de achtste maand op rij uit. De respondenten schreven dit toe aan de laatste toename van de vraag, alsmede aan pogingen om de voorraad te vergroten als gevolg van aanhoudende vertragingen bij de leveranciers. Deze laatste toename was de grootste sinds het begin van dit onderzoek.

Levertijden

De laatste gegevens laten een grotere verstoring zien van de toeleveringsketen in maart. De verlenging van de gemiddelde levertijden was de grootste ooit en de vertragingen waren aanzienlijk groter dan in het voorjaar van 2020. De panelleden schreven deze langere levertijden toe aan materiaaltekorten bij leveranciers en capaciteitsproblemen, alsmede aan de logistieke problemen als gevolg van de pandemie.

Bron: De NEVI PMI®