Een komend kabinet kan ruim  een half miljard euro besparen aan huurtoeslaguitgaven én zorgen dat huurders er enkele tientjes in de maand op vooruit gaan. Dat blijkt uit berekeningen van de Woonbond.

Een huurverlaging van tien procent levert circa 16 procent besparing op de huurtoeslag op.  Voor de uitgaven aan huurtoeslag is dit jaar 3,6 miljard euro begroot.

 

‘Win-win-situatie’

 

Huurders met een relatief laag inkomen krijgen de huur die ze boven de ‘basishuur’ van circa €220,- betalen deels vergoed via de huurtoeslag. Een lagere huurprijs betekent dus ook minder uitgaven voor de huurtoeslag terwijl de huurprijs voor de huurders betaalbaarder wordt. ‘Een win-win-situatie,’ stelt Woonbonddirecteur Ronald Paping. ‘Huurders gaan er al snel een paar tientjes in de maand op vooruit en de overheid is veel minder kwijt aan huurtoeslag.’

 

Noodzaak huurverlaging

 

Eerder gaf de Woonbond al een huurverlaging van tien procent noodzakelijk te vinden omdat de huren veel te hard zijn gestegen. Huurders zagen de afgelopen jaren hun besteedbaar inkomen dalen en de huur fors stijgen. Gemiddeld is de kale huurprijs van een sociale huurwoning € 525,-. Steeds meer huurders zitten financieel in de knel. Zo’n half miljoen hurende huishoudens heeft een te hoge huur voor hun inkomen. Paping: ‘Er moet echt iets gedaan worden aan armoede onder huurders.’

Bron: Woonbond