Langzaam maar zeker worden de contouren voor het huurbeleid voor 2020 duidelijk. Aedes vindt het belangrijk om u nu al daarover te informeren, wel met de nadrukkelijke kanttekening dat de formele wetgeving nog haar beslag moet krijgen.

Geldt de huursombenadering in 2020 nog?

Ja, in 2020 geldt – net als in 2019 – een huursombenadering. Deze beperkt de gemiddelde huurontwikkeling van alle (zelfstandige) huurwoningen van een corporatie. In 2020 mag de huursomontwikkeling met niet meer dan de inflatie stijgen. Dit is in lijn met het door Aedes en Woonbond gesloten Sociaal Huurakkoord. Het inflatiepercentage komt naar verwachting uit op 2,6 procent.

Wat is er nieuw of veranderd ten aanzien van de huursom?

In tegenstelling tot 2019 bestaat de huursom in 2020 alleen uit de jaarlijkse huurverhoging per 1 juli voor zittende huurders. De huuraanpassing van woningen die een nieuwe huurder krijgen is niet meer opgenomen in de huursom.

In 2020 wordt het mogelijk om een extra bandbreedte van maximaal één procent af te spreken bovenop de huursom. Dit is alleen mogelijk als er te weinig geld is voor investeringen in beschikbaarheid, herstructurering, duurzaamheid en betaalbaarheid. Lokale partijen maken hier afspraken over en leggen dit vast in de prestatieafspraken.

Wat is de maximale huurverhoging van individuele woningen?

De maximaal toegestane huurverhoging van een individuele zelfstandige woning mag in 2020 niet meer bedragen dan inflatie plus 2,5 procent. Gezien het hogere verwachte inflatiepercentage komt dit uit op een maximale huurstijging van 5,1 procent. Ter vergelijking: in 2019 was het inflatiepercentage 1,6 procent en de maximale huurstijging 4,1 procent.

Verandert de inkomensafhankelijke huurverhoging?

De verwachting is dat inkomensafhankelijke huurverhoging hetzelfde is als in 2019, ook als de Wet huur en inkomensgrenzen begin volgend jaar in werking treedt. Dit betekent dat corporaties de keuzemogelijkheid hebben om inkomensafhankelijke huurverhogingen toe te passen voor huishoudens met een inkomen hoger dan 42.436 euro (prijspeil 2019).

Het huurverhogingspercentage voor inkomensafhankelijke huurverhoging mag liggen tussen inflatie plus 2,6 procent en inflatie plus 4 procent. Huishoudens met een pensioengerechtigde, met vier of meer personen, een gehandicapte of een chronische zieke zijn hiervan vrijgesteld.

Is het mogelijk om de huur tijdelijk te bevriezen of te verlagen?

Ja, naar verwachting wordt het in 2020 wettelijk mogelijk voor corporaties om de huurprijs tijdelijk te bevriezen of te verlagen. De wet zal niet aangeven wanneer een huurder daarop aanspraak kan maken. Aedes en de Woonbond spreken op korte termijn hierover.

Bron: Aedes