Een aanzienlijk deel van de huiseigenaren verwacht dat verzekeraars de kosten betalen als hun woning schade oploopt door funderingsproblemen of overstroming. Dit blijkt uit het onderzoek van de ‘Consumentenmonitor Hypotheekbezitters’ door de Autoriteit Financiële Markten (AFM).

Een gebrek aan financiële middelen is vaak een reden voor eigenaren om hun huis toch niet te verduurzamen. Hier liggen nog veel kansen voor hypotheekadviseurs en -aanbieders om proactiever te informeren en adviseren.

In het kort

> Geen zorgen over groeiende kans op klimaatschade
> Subsidie- en financieringsmogelijkheden te weinig bekend
> Adviseurs en aanbieders kunnen proactiever informeren en adviseren

De AFM doet regelmatig consumentenonderzoek om de stem van de consument te laten meewegen in haar toezicht.

Geen zorgen over groeiende kans op klimaatschade

Eerder AFM-onderzoek ‘Inprijzen van klimaatrisico’s op de woningmarkt’ heeft uitgewezen dat de risico’s op klimaatschade een aanzienlijke impact op de woningmarkt hebben. De groeiende kans op funderings- en overstromingsschade heeft potentieel grote financiële gevolgen voor huiseigenaren. Naar schatting krijgen 1 miljoen woningen voor 2050 te maken met funderingsschade. Funderingsschade is niet verzekerbaar en overstromingsschade slechts ten dele. Woningeigenaren moeten deze kosten grotendeels zelf dragen. In het onderzoek van de Consumentenmonitor maakt driekwart van de hypotheekbezitters zich geen zorgen over een mogelijke overstroming van hun huis. Daarnaast vindt tweederde van de hypotheekbezitters de kans op funderingsproblemen te klein om zich zorgen over te maken. Een kwart verwacht dat een verzekeraar de kosten van funderingsproblemen zal betalen.

Subsidie- en financieringsmogelijkheden te weinig bekend

De meeste hypotheekbezitters in de Consumentenmonitor geven aan een woning met energielabel C te hebben. Hypotheekbezitters die verduurzaming overwogen maar er toch van afzagen noemen de materiaalkosten en een gebrek aan financiële middelen vaak als reden. De meerderheid van de respondenten is nog niet bekend met de diverse subsidie- en financieringsmogelijkheden. Van de hypotheekbezitters die hun woning niet verduurzaamden maar dit wel overwogen geeft ongeveer een derde aan de plannen nog steeds te hebben. Ongeveer 1 op de 20 hypotheekbezitters geeft aan in 2023 ooit door de hypotheekverstrekker of -adviseur te zijn benaderd om hun woning (verder) te verduurzamen. Dat is gelijk gebleven aan het onderzoek in 2022.

Adviseurs en aanbieders kunnen proactiever informeren en adviseren

Zdenka van Schaik (manager Lenen en Sparen AFM): ‘Wij zien in dit onderzoek en eerdere onderzoeken dat hier nog veel kansen liggen voor adviseurs en aanbieders. Zij kunnen proactiever hun klanten informeren en adviseren over de financiële mogelijkheden voor verduurzaming. Dat geldt ook voor de optie op een lagere hypotheekrente door extra aflossing. Daarnaast kunnen adviseurs en aanbieders een rol spelen bij klanten die mogelijk te maken krijgen met schade door klimaatverandering. Wij vinden het belangrijk dat consumenten in hoogrisicogebieden zich hiervan bewust worden en er in hun financiële planning rekening mee houden als zij een huis kopen of verbouwen.’

Bron: AFM