Ook in de maand mei blijft de hypotheekmarkt op een stabiel niveau van 30.248 hypotheekaanvragen. Dit is vergelijkbaar met het gemiddelde van de eerste 4 maanden van het jaar (30.279). Het aantal aanvragen ligt de afgelopen maand nog wel 27% lager dan mei een jaar geleden, toen de hypotheekmarkt begon af te koelen vanwege rentestijgingen. De verbouwers vroegen met 5.911 aanvragen de meeste hypotheken aan in mei. Dit blijkt uit cijfers van HDN (Hypotheken Data Netwerk).

Aantal hypotheekaanvragen gelijk aan voorgaande maanden

Het aantal hypotheekaanvragen is de afgelopen maand met ongeveer 30.248 nagenoeg gelijk gebleven aan het gemiddelde van de afgelopen vier maanden, 30.279. Het aantal aanvragen voor de aankoop van een woning bleef in mei met 19.318 aanvragen ook stabiel in vergelijking met het gemiddelde aantal aanvragen over de eerste vier maanden van het jaar, 18.600.

Verbouwers aan kop, aandeel starters neemt toe

In vergelijking met vorig jaar zie je dat het aandeel van de starters op de hypotheekmarkt groter is geworden. Waar de Starter Jong, Starter Stabiel en Starter Hoog Segment in mei 2022 nog 25% van het totaal aantal hypotheekaanvragen voor hun rekening namen is dat nu 35% van het totaal. Van de tien klantprofielen die HDN onderscheidt, is de verbouwer al meer dan een jaar de absolute koploper in de hypotheekmarkt. In mei deed de verbouwer 5.911 aanvragen, dat is 20% van het totaal aantal aanvragen afgelopen maand.

Bron: HDN