HDN jaarcijfers hypotheekmarkt 2023

De Nederlandse hypotheekmarkt werd in 2023 gekenmerkt door herstel in het tweede deel van het jaar.  HDN registreerde in 2023 in totaal 368.442 hypotheekaanvragen. Dat is een daling van 29,3% ten opzichte van 2022 toen er 521.461 hypotheken werden aangevraagd. Het jaar 2023 eindigde sterk met 92.779 aanvragen in het vierde kwartaal, wat een stijging van 8,9% betekent t.o.v. het laatste kwartaal van 2022. Hiermee werd voor het eerst sinds het eerste kwartaal van 2022 weer groei in de hypotheekmarkt waargenomen. Dit en meer blijkt uit het Jaaroverzicht 2023 van HDN.

Herstel van de hypotheekmarkt

Het gemiddelde hypotheekbedrag in de kopersmarkt lag in 2023 met € 332.942 circa 3% lager dan het jaar daarvoor (€ 343.600). “Dit heeft te maken met de weerbarstige start van het jaar. De woningmarkt zat toen op een dieptepunt na de rentestijgingen aan het einde van 2022. Gedurende het afgelopen jaar zijn zowel het gemiddelde hypotheekbedrag als de gemiddelde woningwaarde weer gestaag toegenomen. Ook zien we in het laatste kwartaal van 2023 voor het eerst sinds begin 2022 weer een stijging van het aantal aanvragen voor de koop van een woning, ten opzichte van hetzelfde kwartaal 2022 (+15,5%). Dit wijst erop dat de kopersmarkt zich in 2023 weer heeft hersteld,” geeft Reinier van der Heijden, directeur HDN, aan.

Aantal hypotheekaanvragen per maand in 2022 en 2023

2023 was een goed jaar voor starters

Consumenten die op zoek waren naar een toegankelijkere woning (lager dan € 350.000) hebben geprofiteerd van de veranderde marktomstandigheden. De Starter stabiel, dat is een oudere starter van gemiddeld 35 jaar die voor meer zekerheid kiest, was in 2023 het grootste profiel in de kopersmarkt. De grootste stijging werd genoteerd door de Doorstromer NHG. Het verkopen van woningen door verhuurders heeft daarbij een grote rol gespeeld in de toegang van de kopers in dit segment.

Nieuwbouw loopt verder terug

In de hogere segmenten zijn dalingen zichtbaar met de grootste daling bij de zogeheten opstromers. Zo heeft het teruglopend aantal afgegeven bouwvergunningen geleid tot een daling bij de Opstromer nieuwbouw: het aantal aanvragen daalde van 22.000 in 2022 naar 14.900 (-32%). De Opstromer (doorstromen naar duurdere woning), voorheen het grootste profiel, had het eveneens moeilijk. Waar zij in 2022 nog 62.600 aanvragen indienden, is dit in 2023 gedaald met zo’n 27% naar 45.800.

Verdeling van de hypotheekaanvragen in de kopersmarkt per klantprofiel

Meer informatie over de hypotheekmarkt in het jaaroverzicht 2023

HDN stelt haar jaarcijfers beschikbaar via een interactief jaaroverzicht. Hierin licht HDN de algemene trends toe maar ook de regionale ontwikkelingen, ontwikkelingen per klantprofiel, duurzaamheid en de ontwikkelingen rond de inbreng van eigen geld. Je kunt boven aan de pagina ook zelf selecteren welke specifieke info je in de grafieken wilt terugzien. De teksten naast de grafieken wijzigen niet maar wel de tabellen waaruit je de gewenste info kunt halen.

Bron: HDN jaaroverzicht 2023HDN