De gezamenlijke banken hebben vandaag een service gelanceerd die een bestaand Nederlands bankrekeningnummer omzet in een volledig Europees bankrekeningnummer. De service maakt onderdeel uit van de overgang naar het Europese betalingsverkeer. Deze IBAN BIC Service kan gebruikt worden via sms, telefoon en een speciale website: www.ibanbicservice.nl Het is een betrouwbare en laagdrempelige service voor iedereen die de IBAN en BIC van een rekeningnummer nodig heeft. Het gebruik van de standaard service is gratis. Premium gebruikers – bijvoorbeeld bedrijven met grote administraties – betalen voor een aantal aanvullende diensten.

Banken liggen op schema in de voorbereiding op het Europese betalingsverkeer.
Voor het afrekenen met je betaalpas, het uitvoeren van girale betalingen of laten verwerken van automatische incasso zal er straks geen verschil meer zijn tussen binnenlandse en grensoverschrijdende transacties in euro. Nederland en de andere eurolanden krijgen naast het grenzenloze betaalgemak van de euromunten en -biljetten ook standaard girale betaalmiddelen met Europees bereik. De overgang van de huidige, nationale naar Europese standaarden voor betalingsverkeer is een omvangrijk en langdurig traject.

De route naar het Europese betalingsverkeer is vastgelegd in het SEPA Migratieplan Nederland. Op 27 mei 2009 hebben alle partijen verenigd in het Maatschappelijk Overleg Betalingsverkeer (MOB) het geactualiseerde SEPA Migratieplan Nederland verwelkomd. Zij onderschrijven dat de meeste van de in mei 2007 benoemde zorgpunten naar tevredenheid zijn opgelost en dat de nog openstaande punten adequaat worden opgepakt. Het MOB acht de geschetste aanpak en tijdlijnen voor de verdere overgang naar SEPA in Nederland op basis van de bestaande inzichten realistisch en zal het Migratieplan uitdragen naar hun achterban en gebruiken voor hun eigen migratieplannen.

Het SEPA Migratieplan en verdere informatie over SEPA is te vinden op www.sepanl.nl

 

 

Bron: www.nvb.nl