De meerderheid van het IJslandse Parlement heeft ingestemd met de wettelijke grondslag voor het verlenen van de staatsgarantie op de lening van Nederland.

IJsland en Nederland hebben op 19 oktober van dit jaar een overeenkomst gesloten waarin de voorwaarden voor de terugbetaling van de voorfinanciering door Nederland van het IJslandse depositogarantiestelsel voor Icesave zijn vastgelegd.

Daarbij betaalt het IJslandse depositogarantiestelsel de eerste zeven jaar terug uit opbrengsten uit de boedel van het failliete Landsbanki, waarna de dan nog openstaande bedragen gegarandeerd zijn door de IJslandse staat. Een vergelijkbare overeenkomst was ook gesloten tussen IJsland en het Verenigd Koninkrijk.

Minister Bos van Financien: "Dit is heel goed nieuws op de laatste dag van het jaar. Ik ben ontzettend blij dat een meerderheid van het IJslandse parlement zich positief heeft uitgesproken voor deze overeenkomst. Het is geen gemakkelijk proces geweest maar IJsland neemt haar verantwoordelijkheid en dat verdient ook een compliment."

De instemming van het IJslandse parlement is een belangrijke stap in de afronding van de Icesave kwestie. Nadat de aangenomen wet getekend is door de IJslandse president, treedt de overeenkomst tussen IJsland en Nederland in werking. De overeenkomst is zo vorm gegeven dat rekening gehouden is met de economische ontwikkeling in IJsland, en dat het gehele bedrag van de lening van 1,3 miljard euro inclusief de rente [5,55%] aan Nederland wordt terugbetaald.

Bron: Ministerie van Financiën