Het Instituut voor het Midden- en Kleinbedrijf (IMK) en het Nibud, Nationaal Instituut voor Budgetvoorlichting, slaan de handen ineen om te zorgen dat zelfstandig ondernemers niet door eigen onvermogen in financieel zwaar weer terechtkomen.

Niet goed met geld omgaan brengt ondernemers in problemen

Het Instituut voor het Midden- en Kleinbedrijf (IMK) en het Nibud, Nationaal Instituut voor Budgetvoorlichting, slaan de handen ineen om te zorgen dat zelfstandig ondernemers niet door eigen onvermogen in financieel zwaar weer terechtkomen. Terugval in inkomen en slecht financieel beheer zijn veelgehoorde oorzaken voor financieel problematische situaties. Met een uniforme Nibud-methodiek op het gebied van budgetbegeleiding kan het IMK gemeenten nog beter van dienst zijn op dit vlak. IMK heeft onlangs aangetoond dat slecht met geld om kunnen gaan de belangrijkste reden is voor liquiditeitsproblemen bij ondernemers die in zwaar weer verkeren.

Problematische schulden

Ondernemers die failliet gaan hebben vaak een gebrek aan financieel inzicht en geen controle over hun inkomsten en uitgaven. Door verkeerde prioriteiten te stellen, komen ze zowel zakelijk als privé in de financiële problemen. Ongeveer 10% van de jaarlijkse starters stopt met een problematische schuldsituatie. Binnen gemeenten wordt budgetbegeleiding een steeds belangrijker onderdeel bij het begeleiden van ondernemers die het zwaar hebben. Het Nibud en het IMK hebben hiertoe de handen ineen geslagen en een traject opgesteld waarbij IMK-budgetcoaches Nibud-gecertificeerd aan de slag gaan om ondernemers te ondersteunen bij hun financiën.

Budgetbegeleiding noodzakelijk

“Juist in deze periode van economische tegenwind is een gezond financieel fundament essentieel om weerbaarheid tegen financiële tegenvallers te verhogen”, verduidelijkt IMK-directeur Han Dieperink het waarom van de samenwerking. “Wij zien in de praktijk dat een grote groep ondernemers niet op de hoogte is van basale financiële zaken als het beheren van een zakelijke portemonnee en een privé portemonnee. En dat je als ondernemer een derde van je omzet opzij moet zetten ten behoeve van belastingen is iets dat ook nog te weinig gebeurt. Meer aandacht voor budgetbegeleiding richting die ondernemer is dus absoluut noodzakelijk. Voor de ondernemer zelf, maar ook voor de samenleving. Een ‘omgevallen’ ondernemer kost de samenleving namelijk gemiddeld 115.000 euro. En dat is een fors bedrag.”

Zorgelijk

Het IMK en het Nibud willen samen een nog gerichter en doelmatiger programma van budgetcoaching kunnen aanbieden. “Als je ziet dat jaarlijks duizenden ondernemers in de problemen komen doordat met name uitgaven in de privésfeer niet in de pas lopen met de inkomsten dan is dat zorgelijk”, licht Gerjoke Wilmink (directeur Nibud) toe. “Maar het positieve hieraan is dat we over een probleem praten waar met een gedegen aanpak op maat absoluut stappen voorwaarts gezet kunnen worden. Met de inzet van de sterke punten van IMK en Nibud kan de financiële weerbaarheid van ondernemers verder worden verbeterd.”

Bron: Nibud.nl