IMNederland is met ingang van 1 oktober 2010 officieel ISO-9001 gecertificeerd. De invoering van dit kwaliteitssysteem draagt bij aan het voortdurend werken aan klanttevredenheid. Kernelementen daarbij zijn, zeker nu, transparantie en duurzaamheid.

Robert der Kinderen, Directeur Marketing & Productontwikkeling: "Uiteraard werken wij al jaren conform de gedragscode die gebruikelijk is in onze branche inzake de benadering van debiteuren en de financiële verantwoording naar onze opdrachtgevers. We gaan nu echter een volgende fase in. Enerzijds is de discussie rondom de nieuwe wet incassokosten volop gaande.

Anderzijds verwachten onze opdrachtgevers een actievere rol van hun Credit Management partner om te voorkomen dat zij met meer wanbetalers geconfronteerd worden met alle, maatschappelijk gezien, ongewenste effecten van dien. Vanuit ons IT- platform kunnen we zowel onze opdrachtgevers als hun klanten (debiteuren) voorzien van actuele informatie rondom openstaande facturen. 100% Transparantie voor alle betrokken partijen dus!"

Bron: Platform Electronisch Factureren