Nu banken in de Eurozone zich verder achter hun nationale grenzen terugtrekken, neemt de bancaire kredietverlening tweemaal zo snel af als na het hoogtepunt van de mondiale financiële crisis.

Dat blijkt uit de Ernst & Young Eurozone Financial Services Forecast (EEFSF).

De verkleining van de kredietportefeuille door de banken in de Eurozone zal zich naar verwachting nog verder voortzetten tot na 2016. De prognose voor de daling in activa in 2012 is nu EUR 290 miljard – belangrijk minder dan de eerder verwachte EUR 1.600 miljard. Marcel van Loo, Banking & Capital Markets Leader Europe, Middle East, India and Africa bij Ernst & Young, licht toe: “De recente actie van de Europese Centrale Bank is niet meer dan een kortetermijnoplossing voor de Eurozone maar de onderliggende problemen moeten nog steeds worden opgelost.”

In de Eurozone zal er dit jaar ten aanzien van de totale kredietverstrekking sprake zijn van een daling van 2%. In de periferie zal deze daling echter scherper worden gevoeld: naar verwachting daalt de kredietverstrekking dit jaar in Spanje met 8,8% en in Italië met 4,5%, terwijl de kredietverstrekking in Duitsland met 1,3% zal toenemen. Duitse, Franse en Nederlandse dubieuze leningen (non-performing loans) zullen eind 2012 hun hoogtepunt hebben bereikt, maar in de periferie zullen de dubieuze leningen blijven toenemen.

Van Loo: “In reactie op de marktomstandigheden en naar aanleiding van regelgeving beginnen banken zich achter hun nationale grenzen terug te trekken, waardoor het financiële systeem van de Eurozone wordt versnipperd. Beleidsmakers dienen zich bewust te zijn van de stijgende kosten van de naleving van regelgeving en de daaruit voortvloeiende macro-economische neveneffecten. Uitsluitend een volledige bankenunie, met een gezamenlijk depositogarantiestelsel, zal een afdoende reactie kunnen zijn op deze terugtrekking achter de nationale grenzen. Maar gezien de tijd die nodig is om een dergelijke bankenunie op poten te zetten, voorzien we voor de nabije toekomst geen herstel van de kredietverstrekking in de perifere staten” aldus van Loo.

Als een belangrijk signaal dat het bancaire stelsel een minder belangrijke rol als intermediair speelt in het financiële systeem zal 2012 het eerste jaar zijn waarin in de Eurozone de uitgifte van obligaties boven de bancaire kredietverlening uitstijgt. Deze ontwikkeling is gunstig voor grotere bedrijven met toegang tot de obligatiemarkten, maar het MKB zal er geen baat bij hebben. Hiermee neemt ook het verschil toe tussen de vooruitzichten voor bedrijven in de kern en voor die in de periferie van de Eurozone.

Van Loo: “Het valt nog te bezien of dit een kortstondige aanpassing betreft voortvloeiend uit de huidige crisis of dat het meer om een lange termijn trend gaat en de markt voor beleggers die direct met bedrijven zaken doen, zich ontwikkelt zoals we in de Verenigde Staten hebben gezien.”

Bron: E&Y